Creating of a digital relief model based on archival map data

2013;
: pp. 38 - 42
Received: April 11, 2013
Accepted: October 23, 2013
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

The complex of works on the formation of a digital elevation model into the territory Dombrowski career was performed in geographic information system AcrGis

 

 1. Holovchak V.F. Stan hirnychopromyslovykh heokompleksiv kalush-holynskoho rodovyshcha kaliynykh soley ta zakhody dlya yikh ekolohichnoyi optymizatsiyi [State mining geocomplex Kalush-Golinskii deposits of potassium salts and measures for their ecological optimization]. Ekolohichna bezpeka ta zbalansovane resursokorystuvannya [Ecological security and sustainable resource management]. 2010, vol. 2, pp. 4-13.
 2. Dolin V.V., Yakovlev YE.O.,Kuz?menko E.D., Baranenko B.T.Prohnozuvannya ekohidroheokhimichnoyi sytuatsiyi pry zatoplenni Dombrovs?koho kar´yeru kaliynykh rud [Prediction ekogidrogeochemical flooding situation in Dombrowski career potash ores]. Ekolohichna bezpeka ta zbalansovane resursokorystuvannya [Ecological security and sustainable resource management]. 2010, vol. 1, pp. 74-87.
 3. Dombrovs?kyy kar'yer – bomba spovil?nenoyi diyi [Dombrovskyy career - time bomb]. http://eco-ua.org.
 4. Dombrovs?kyy kar'yer – ekolohichne lykho Prykarpattya [Dombrovskyy career - Carpathian ecological disaster]. http://zik.ua/ua/news/
 5. Kuzmenko E., Bahriy S. Heoloho-heofizychna kharakterystyka kalush-holyns?koho rodovyshcha kaliynoyi soli [Geological and geophysical characteristics of the Kalush-Golinskii fields potassium salts]. ”Heofizychni metody doslidzhennya problem dovkillya” ["Geophysical methods of environmental issues"]. 2010, vol. 1, pp. 147-152.
 6. Pilyanska O. U Dombrovs?komu karyeri «zashkalyuye» vid rtuti i heksakhlorbenzolu [In Dombrowski career "rolls over" from mercury and hexachlorobenzene]. «Vikna». Informatsiyno-reklamna hazeta Kalushchyny ["Windows". Information newspaper advertising Kaluschyny]. 2013, vol. 3 (547), pp. 2-7.
 7. Protokol vyyiznoho zasidannya mizhvidomchoyi robochoyi hrupy z vyvchennya sytuatsiyi, shcho sklalasya na polihoni toksychnykh vidkhodiv TOV «Oriana-Halev» i u Dombrovs?komu kar?yeri vid 07 hrudnya 2011 roku v m. Kalush Ivano-Frankivs?ka obl. [Protocol visiting session of the interdepartmental working group to study the situation on the ground toxic waste of "Oriana-Halevy 'and Dombrowski career of 07 December 2011 in the city. Kalush, Ivano-Frankivsk region].
 8. Svitlychnyy O.O., Plotnytskyy S.V. Osnovy heoinformatyky: Navchal?nyy posibnyk [Basics of Geoinformatics: Manual]. Sumy: VTD «Universytet·s?ka knyha» [University Book]. 2008, pp. 219-227.
 9. Semchuk YA.M. Savchuk L.YA. Ekolohichni problemy kalus?koho hirnychopromyslovoho rehionu ta shlyakhy yikh vyrishennya [Ecological problems of Kalush mining region and their solutions]. Ekolohichna bezpeka ta zbalansovane resursokorystuvannya [Ecological security and sustainable resource management]. 2010, vol. 1, pp. 64-69.
 10. http://uk.wikipedia.org/wiki/
 11. http://www.bing.com/maps
 12. http://www.earth.google.com