Creation and updating of basic cartographic materials using aerospace images

2008;
: pp. 30-37
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

There were implemented researches of technology of creation and updating of cartographical materials on the base of aerial-space data using modern software.

 

  1. Derzhavna naukovo-tekhnichna prohrama rozvytku topohrafo-heodezychnoyi diyalnosti ta natsionalnoho kartohrafuvannya na 2003-2010 roky [State Scientific and Technical Program of topographic and geodetic activities and national mapping for 2003-2010]. Available at: http://zakon.rada.gov.ua.
  2. Ukrayinska kartohrafiya sohodni [Ukrainian cartography today]. Available at: http://www.ukrmap.com.ua.
  3. Agafonov I.D., Belov V.M., Burban P.YU. Obnovleniye i podgotovka k izdaniyu tsifrovykh topograficheskikh kart masshtaba 1:25000 na TSFS [Update and preparation for publication of digital topographic maps at a scale of 1: 25000 to DPS]. Geodeziya i kartografiya [Geodesy and Cartography]. Moskow, Kartgeotsentr-Geoizdat, 2002, no. 5.
  4. Grechishchev A.V., Kuznetsov O.V. Primeneniye rossiyskikh kosmicheskikh snimkov vysokogo razresheniya dlya izucheniya Zemli i v geoinformatike [Using of Russian high resolution satellite images for the study of the Earth and geoinformatics]. Geodeziya i kartografiya [Geodesy and Cartography]. Moskow, Kartgeotsentr-Geoizdat, 2002, no. 4.
  5. Hryts?kiv N.Z., Farhal A.M. Vykorystannya materialiv kosmichnoho znimannya z metoyu aktualizatsiyi kartohrafichnoyi informatsiyi [Use material removal space to update map information]. Zb.: “Suchasni dosjaghnennja gheodezychnoji nauky ta vyrobnyctva” [Journal: “Modern geodesic advances of science and industry”]. Lviv: Liga-Pres.
  6. Busygin B.S., Garkusha I.N., Seredinin Ye.S., Gayevenko A.YU. Instrumentariy geoinformatsionnykh sistem [Instrumentation of geoinformation systems]. Kyiv, IRG “VB”, 2000.
  7. Chupryna E.P., Mazaeva N.Y. Tsifrovaya tekhnologiya pryamogo obnovleniya topograficheskoy karty masshtaba 1:200000 [Digital technology direct updates of topographic maps, scale 1: 200000]. Geodeziya i kartografiya [Geodesy and Cartography]. Moskow, Kartgeotsentr-Geoizdat, 2002, vol. 1.
  8. Topohrafo-heodezychna ta kartohrafichna diyal?nist?. Zakonodavchi ta normatyvni akty [Topographic surveying and mapping activities. Laws and normative acts]. V 2-kh ch. CH. 1 [In two parts. Part 1]. Vinnytsya, Anteks, 2000.
  9. Dorozhyns?kyy O.L., Tukay R. Fotohrammetriya. [Photogrammetry]. Lviv, Publishing House of the National University "Lviv Polytechnic" 2008.