ARDUINO based automated temperature controller system for cryostat

2017;
: pp. 61-64
1
Taras Shevchenko National University of Kiev
2
Lviv Polytechnic National University, Ukraine

An automated cryostat temperature control system for low-temperature galvanomagnetic measurements has been proposed. The automated system works autonomously with a microcontroller. A system for controlling the power of the heater in the thermostat is operated by the means of pulse-width modulation. The automated control system is based on standard equipment and it is easily available for practical application.

[1] B. Lemeshko, S. Lemeshko, A. Horbunova, “O prymenenyy y moshchnosty kryteryev proverky odnorodnosty dyspersyi. Ch. I”, Yzmerytelnaia tekhnyka. no.3, p.10-16, 2010.
[2] A. Kobzar, Prykladnaia matematycheskaia statystyka: dlia ynzhenerov y nauchnykh rabotnykov. Moskva, RF: FYZMATLYT, 2006.
[3] B. Lemeshko, S. Postovalov, Kompiuternye tekhnolohyy analyza dannykh y yssledovanyia statystycheskykh zakonomernostei. Novosybyrsk, RF: Izd-vo NHTU, 2004.
[4] I. Mykytyn, “Metodychni pokhybky shumovykh termometriv z riznymy strukturamy vkhidnoho kola”, Bull. Lviv Polytechn. Nat. Un., Automatics, measur., control, no.639, p.179-184, 2009.
[5] H. Nyquist, “Thermal agitation of electric charge in conductors”, Phys. Rev., vol. 32, no.1, p.110-113, 1928.
[6] S. Baskakov, Radyotekhnycheskye tsepy y syhnaly, Moskva, RF: Vysshaia shkola, 2000.
[7] Z. Kolodiy, “Flicker-noise of electronic equipment: Sources, ways of reduction and application”, Radioelectr. & Com. Syst., vol.53, no.8, p.412-417, 2010.