Volume 84, no.1, 2023

In this Number

(10 papers)
Oleksandr Poliarus, Andrii Lebedynskyi, Yevhenii Chepusenko, Nina Lyubymova
DOI: https://doi.org/10.23939/istcmtm2023.01.005
pp. 5-10
Volodymyr Krayovskyy, Mariya Rokomanyuk, Nataliya Luzhetska, Volodymyr Pashkevych, Volodymyr Romaka, Yuriy Stadnyk, Lyubov Romaka, Andriy Horyn
DOI: https://doi.org/10.23939/istcmtm2023.01.011
pp. 11-17
p.67