Volume 1, Number 1, 2007

In this Number

(9 papers)

Maryna Stasevych, Marjana Semenjuk, Iryna Mandzya, Maksym Plotnikov, Rostyslav Musyanovych and Volodymyr Novikov

Bohdan Yarmoliuk, Liudmyla Bereza and Nadiya Korotkova

Stanislav Voronov and Volodymyr Samaryk