Elemental and mineral composition of ash-slag wastes of slovianska thermal power plant

2017;
: pp. 378–382
Автори: 
Elina Khobotova,Marina Ignatenko, Vasiliy Larin, Yulia Kalmykova, Anatoly Turenko

Kharkiv National Automobile and Highway University, 25, Yaroslava Mudrogo St., 61002 Kharkiv, Ukraine

Elemental, mineral and radionuclide composition of the Slovianska thermal power plant ash-slag has been determined. The ash-slag fractions refer to the first class of radiation safety. The quantitative oxide composition is the following: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO and MgO. The granulometric fractions of wastes can be recommended as the components of light concretes.

[1] Lieuw Kie Song M.R.: Work 2001: First International Conference of Employment Creation in Development, South Africa, Witwatersrand 2001, 11.
[2] Malhotra S., Tehri S.: Indian J. Eng. Mat. Sci., 1995, 2, 80.
[3] Eguchi K: P. Jpn. Concrete Inst., 2011, 33, 761.
[4] Khobotova E., Kalmykova Yu.: Zaschita Okruzhaushei Prirodnoi Sredy pri Utilizatsii Otvalnykh Domennykh Shlakov v Proizvodstve Stroitelnykh Materialov. XNADU, Kharkov 2014.
[5] Wang H., Qi C., Farzam H., Turici J.: Concrete Int., 2006, 28, 47.
[6] Malhotra V., Mehta P.: High-Performance, High-Volume Fly Ash Concrete. Supplementary Cementing Materials for Sustainable Development Inc., Ottawa 2005.
[7] Thomas M.: Optimizing the Use of Fly Ash in Concrete. Portland Cement Association, Publication IS 548, 2007.
[8] Karthik H.: Concrete InFocus, 2008, 60.
[9] Naik T., Ramme B., Kraus R., Siddique R.: ACI Mat. J., 2003, 100, 150.
[10] Khobotova E., Ukhaniova M., Graivoronskaya I., Kalmykova Yu.: Radiatsionno-Khimicheskoe Obosnovanie Ispolzovaniya Tverdykh Promyshlennykh Othodov v Kachestve Technicheskikh Materialov. XNADU, Kharkov 2011.
[11] Khobotova E., Larin V., Ignatenko M., Kalmykova Yu.: Radioecologicheskyi Monitoring Syrievykh Materialov Stroitelnoi Otrasli. XNADU, Kharkov 2016.
[12] Ivanov I.: Legkie Betony s Primeneniem Zol Electrostanciy. Stroiizdat. Moskva 1986.
[13] zakon.rada.gov.ua/laws/show/v4422400-87
[14] JCPDS PDF-1 File. International Committee for Diffraction Data, release 1994. PA, USA
[15] Sergeev A.: Ispolzovanie v Stroitelstve Othodov Energeticheskoi Promyshlennosti. Budivelnyk, Kyiv 1984.