Volume 11, Number 3, 2017

In this Number

(21 papers)

Yaroslav Kovalyshyn, Myroslava Konovska, Chiara Milanese, Ivan Saldan, Roman Serkiz, Orest Pereviznyk, Oleksandr Reshetnyak, Orest Kuntyi

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht11.03.261

Oleh Dzhodzhyk, Iryna Kolesnyk, Victoriia Konovalova, Anatoliy Burban

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht11.03.277

Ruslana Kosiv, Tetiana Kharandiuk, Lubov Polyuzhyn, Lubov Palianytsia, Natalia Berezovska

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht11.03.308
pp. 308–313

Iryna Kurmakova, Olena Bondar, Sergey Polevichenko, Nataliya Demchenko

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht11.03.314
pp. 314–318

Ihor Horichok, Myroslava Shevchuk, Taras Parashchuk, Mar’jan Galushchak

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht11.03.319
pp. 319–326

Bruno de Paula Amantes, Renato Pereira de Melo, Roberto Pinto Cucinelli Neto, Maria de Fatima Vieira Marques

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht11.03.333
pp. 333–343
Vladimir Lukashov, Sergey Romanko, Sergey Timofeev, Alexander Protsenko
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht11.03.344
pp. 344–348

Lais Gomes, Bruna Alves, Rita de Cassia Nunes, Ricardo Michel, Ygor Ribeiro, Flavia da Silva, Luciana Spinelli

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht11.03.349
pp. 349–357

Iurii Bodachivskyi, Grigoriy Pop, Leonid Zheleznyi, Stepan Zubenko, Mykhailo Okhrimenko

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht11.03.365
pp. 365–371

Elina Khobotova,Marina Ignatenko, Vasiliy Larin, Yulia Kalmykova, Anatoly Turenko

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht11.03.378
pp. 378–382

Olena Tertyshna, Vitalina Martynenko, Kostyantyn Zamikula, Petro Topilnytskyy, Yurii Holych

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht11.03.383
pp. 383–386

Oleg Hrynyshyn, Bogdan Korchak, Taras Chervinskyy, Viktoria Kochubei

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht11.03.387
pp. 387–391