Oxidative Processing of Light Oil Fractions. A Review

Автори: 
Serhiy Pysh’yev, Olexander Lazorko and Michael Bratychak

The review and analysis of oxidation processes necessary for quality improvement of oil fractions boiling to 623 K have been carried out. Different oxidative technologies for crude oil processing have been examined. Their advantages and disadvantages have been shown.

[1] Nikolskiy B. (Ed.): Spravochnik khimika:.Goskhimizdat, Leningrad 1963, 1.
[2] Asselin G. and Stormont D.: Oil and Gas J., 1965, 63, 90.
[3] Bezvorotnyi P., Alikin A., Mazgarov А. et al.: Neftepererabotka i Neftekhimiya, 1999, 7, 14.
[4] Petrolieri D`Italia, 1973, 7, 51.
[5] Sorkin Y.: Osobennosti pererabotki sernistykh neftei i okhrana okrugaushchei sredy. Khimiya, Moskwa 1975.
[6] Sharipov А.: Khim. Techn. Topliv i Masel, 1998, 4, 9.
[7] Bolshakov G.: Seroorganicheskie soedineniya nefti. Nauka, Novosibirsk 1986.
[8] Suniyaev Z. (Ed.): Khimiya nefti. Khimiya, Leningrad 1984.
[9] Nikitin Yu., Murinov Yu. and Rozen A.: Uspekhi Khimii, 1976, XLV, 2233.
[10] Akhmetov L., Kolbin A., Ismagilov F. et al.: Khim. Techn. Topliv i Masel, 1999, 3, 8.
[11] Sharipov А.: Khim. Techn. Topliv i Masel, 2001, 1, 43.
[12] Garipov T. and Chervyakov D.: IV Nauchnaiya sessiya po khimii i tekhnologii organicheskih soedineniy sery i sernistyh neftey. Zinatne, Riga 1976, 70.
[13] Radceva G., Ryakhovskaya N. and Sharipov A.: ibid, 103.
[14] Sharipov A.: Neftekhimiya, 1991, 31, 275.
[15] Nikolaev A., Torgov V., Andrievskiy V. and Galcova E.: Khimiya processov ekstrakcii. Nauka, Moskwa 1970.
[16] Paniv P.: PhD thesis, Lviv 2002.
[17] Sharipov A.: Khim. Techn. Topliv i Masel, 1991, 4, 2.
[18] Sharipov A., Nigmatulin V., Nigmatulin I. and Zakirov R.: Khim. Techn. Topliv i Masel, 2006, 6, 45.
[19] Sharipov A. and Nigmatulin V.: Khim. Techn. Topliv i Masel, 2006, 1, 38.
[20] Magaril R.: Teoreticheskie osnovy processov pererabotki nefti. Khimiya, Moskwa 1996.
[21] Smidovych E.: Tehnologiya pererabotki nefti i gaza. Chast 2. Khimiya, Moskwa 1980.
[22] Vishnyakova T., Golubeva I. Popova T. et al.: Khim. Techn. Topliv i Masel, 1990, 7, 28.
[23] US Environmental Protection Agency, Air and Radiation, EPA420-R-99-023, December 1999. 
[24] http://www.epa.gov/fedrgstr/EPA-AIR/2001/April/Day-13/a8927.htm.
[25] US Environmental Protection Agency, Air and Radiation, EPA420-R-00-026, December 2000. 
[26] US Environmental Protection Agency, February 2001.
[27] Ishihara A.: Appl. Catalysis A: Genera, 2005, 279, 279.
[28] Karaulova E.: Khimiya sulfidov nefti. Nauka, Moskwa 1970.
[29] Avdeeva L., Mashkina A., Sharipov A. et al.: IV Nauchnaiya sessiya po khimii i tekhnologii organicheskih soedineniy sery i sernistyh neftey. Zinatne, Riga 1976, 245.
[30] Mashkina A., Sharipov A., Lyapina N. et al.: Neftekhimiya, 1984, XXIV, 106.
[31] Sharipov A., Masagutov R., Suleimanova Z. and Faizrakhmanov I.: Neftekhimiya, 1989, XXIX, 551.
[32] Dudina R., Avdeeva L. and Vlasova L.: Neftekhimiya, 1979, XIX, 462.
[33] Varnakova G., Mashkina A., Kirik N. et al.: Kinetika i Kataliz, 1984, XXV, 837.
[34] Mashkina A., Varnakova G., Zagryackaya L. et al.: Kinetika i Kataliz, 1981, XXII, 607.
[35] Suleymanova Z., Kolychev V., Pais M. et al.: AC SSSR № 4335292/23-04, Publ. 15.03.1990.
[36] Luk’yanica V. and Galperin G.: Neftekhimiya, 1985, XXV, 103.
[37] Lunin V., Francuzov V. and Likhterova N.: Neftekhimiya, 2002, 42, 195.
[38] Lunin V., Likhterova N., Torkhovskiy V. et al.: Khim. Techn. Topliv i Masel, 1999, 4, 38.
[39] Proskuryakov V., Rozental’ D., Vasilieva G. and Semenov G.: VI Nauchnaya sessiya po khimii seroorganicheskih soedineniy nefti I nefteproduktov. Ufa 1961, 26.
[40] Sbornik nauchnyh trudov: Raboty v oblasti khimii i tekhnologii topliva. Khimiya, Moskwa-Leningrad 1964, 168.
[41] Sbornik nauchnyh trudov: Raboty v oblasti khimii i tekhnologii topliva. Khimiya, Moskwa-Leningrad 1964, 173.
[42] Sbornik nauchnyh trudov: Khimiya seroorganicheskih soedineniy sodergashchihsiyah v neftiyah i nefteproduktah. Khimiya, Moskwa-Leningrad 1964, 7, 192.
[43] Proskuryakov V., Rozental D. and Vasilieva G.: AC SSSR, № 161845, Publ. 1.04.1964.
[44] Sbornik nauchnyh trudov: Trudy Vsesoyuznogo instituta pererabotki i ispolzovaniya topliva. 1961, 10, 64.
[45] Diehl F., Chapus N., Kasztelan S. and Morel F.: Hydrocarbon Eng., 1999, 4, 67.
[46] Danhong W.: Appl. Catalysis A, 2003, 253, 91.
[47] Larive J.: Hydrocarbon Eng., 2001, 6, 15.
[48] Morris P., Baade W. and Jordan R.: ibid, 23.
[49] Criterion Catalysts and Technologies L.P.: ibid, 25.
[50] Levy R., Rappas A., Decanio S. and Nero V.: World Refining, 2001, 12, 24.
[51] DSTU 3868-99. Palyvo dieselne. Technichni umovy.