Volume 8, Number 1, 2014

In this Number

(19 papers)
Sarkar Kawsar, Jannatul Ferdous, Golam Mostafa and Mohammad Manchur
Roman Nebesnyi, Volodymyr Ivasiv, Zorian Pikh, Viacheslav Zhyznevskyi and Yulia Dmytruk
Irina Kostiv, Igor Polyuzhin, Nataliya Vytrykush, Galina Marshalok and Josyp Yatchyshyn
Oleg Figovsky, Dmitry Pashin, Zufar Khalitov and Azat Khadiev
Georgii Kozlov, Zaira Zhirikova, Vladimir Aloev and Gennady Zaikov
Olesia Miagkota, Natalia Mitina, Zoriana Nadashkevych, Ihor Yanchuk, Oleksandr Greschuk, Orest Hevus and Aleksandr Zaichenko
Ananiy Kohut, Andriy Voronov and Stanislav Voronov
Olena Struminska, Sergey Kurta, Liliya Shevchuk and Stanislaw Ivanyshyn
Sergiy Vakal, Eduard Karpovych, Myroslav Malyovannyi and Oleh Stokalyuk
Anna Korneva, Izabela Orlicka, Krzysztof Sztwiertnia and Gennady Zaikov
Anna Yakovleva, Sergyi Boichenko and Angela Gay
Gennady Zaikov, Larisa Madyuskina, Marina Artsis and Lidiya Zimina