Volume 8, Number 1, 2014

In this Number

(19 papers)

Sarkar Kawsar, Jannatul Ferdous, Golam Mostafa and Mohammad Manchur

Roman Nebesnyi, Volodymyr Ivasiv, Zorian Pikh, Viacheslav Zhyznevskyi and Yulia Dmytruk

Irina Kostiv, Igor Polyuzhin, Nataliya Vytrykush, Galina Marshalok and Josyp Yatchyshyn

Oleg Figovsky, Dmitry Pashin, Zufar Khalitov and Azat Khadiev

Georgii Kozlov, Zaira Zhirikova, Vladimir Aloev and Gennady Zaikov

Olesia Miagkota, Natalia Mitina, Zoriana Nadashkevych, Ihor Yanchuk, Oleksandr Greschuk, Orest Hevus and Aleksandr Zaichenko

Ananiy Kohut, Andriy Voronov and Stanislav Voronov

Olena Struminska, Sergey Kurta, Liliya Shevchuk and Stanislaw Ivanyshyn

Sergiy Vakal, Eduard Karpovych, Myroslav Malyovannyi and Oleh Stokalyuk

Anna Korneva, Izabela Orlicka, Krzysztof Sztwiertnia and Gennady Zaikov

Anna Yakovleva, Sergyi Boichenko and Angela Gay

Gennady Zaikov, Larisa Madyuskina, Marina Artsis and Lidiya Zimina