Volume 8, Number 3, 2014

In this Number

(18 papers)
Iryna Lutsyuk, Yaroslav Vakhula, Volodymyr Levytskyi and Liliya Zhuk
Marina Ved, Nikolay Sakhnenko, Marina Glushkova and Tetiana Bairachna
Niyamat Beedri, Yusuf Inamdar, Suhail Anjum Sayyed, Arif Shaikh, Sandesh Jadkar and Habib Pathan
Taras Chaban, Olena Klenina, Iryna Drapak, Volodymyr Ogurtsov, Igor Chaban and Volodymyr Novikov
Natalia Prorokova, Alexey Chorev, Sergey Kuzmin, Svetlana Vavilova and Valeriy Prorokov
Volodymyr Donchak, Ruslan Yuryev, Khrystyna Harhay and Stanislav Voronov
Bogdana Bashta, Olena Astakhova, Olena Shyshchak and Michael Bratychak
Igor Voloshanovsky, Olga Shevchenko, Anastasiia Schastlyvets and Kateryna Burenkova
Arnold Karateev, Denis Litvinov and Olesya Kalkamanova
Iryna Matkivska, Yaroslav Gumnytskyi and Volodymyr Atamanyuk
Iryna Kosogina, Igor Astrelin, Grigorii Krimets and Nataliia Vereshchuk