Volume 8, Number 3, 2014

In this Number

(18 papers)

Iryna Lutsyuk, Yaroslav Vakhula, Volodymyr Levytskyi and Liliya Zhuk

Marina Ved, Nikolay Sakhnenko, Marina Glushkova and Tetiana Bairachna

Niyamat Beedri, Yusuf Inamdar, Suhail Anjum Sayyed, Arif Shaikh, Sandesh Jadkar and Habib Pathan

Taras Chaban, Olena Klenina, Iryna Drapak, Volodymyr Ogurtsov, Igor Chaban and Volodymyr Novikov

Natalia Prorokova, Alexey Chorev, Sergey Kuzmin, Svetlana Vavilova and Valeriy Prorokov

Volodymyr Donchak, Ruslan Yuryev, Khrystyna Harhay and Stanislav Voronov

Bogdana Bashta, Olena Astakhova, Olena Shyshchak and Michael Bratychak

Igor Voloshanovsky, Olga Shevchenko, Anastasiia Schastlyvets and Kateryna Burenkova

Arnold Karateev, Denis Litvinov and Olesya Kalkamanova

Iryna Matkivska, Yaroslav Gumnytskyi and Volodymyr Atamanyuk

Iryna Kosogina, Igor Astrelin, Grigorii Krimets and Nataliia Vereshchuk