Investigation of Surface Free Energy of the Glass Ceramic Coatings on Titanium for Medical Purposes

Authors: 

Oksana Savvova, Galina Shadrina, Olena Babich and Оleksiy Fesenko

National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute” 21, Frunze str., 61002 Kharkiv, Ukraine; shadrinagalina@gmail.com

Biocompatible calcium silicophosphate glass-ceramic coatings for titanium on the base of glasses in R2О–RO–RO2–R2O3–P2O5–SiO2 system have been obtained. The influence of crystallization ability and roughness of experimental coatings on their surface free energy has been established. The use of titanium implants with applied apatite-containing glass-ceramic coating will significantly increase biocompatibility of the prosthetic implant and will reduce the time of its union with the bone.

[1] Anil S., Anand P. et al.: INTECH, United Kingdom, London 2011, 83.
[2] Kalita V.: Phys. i Khim. Obrabotki Mat., 2000, 5, 28.
[3] Abramov D. and Iordanishvili A.: Stomatologicheskiye Konstruktsionnye Materialy. MANEB-Normedizdat, Sant-Peterburg 2012.
[4] Neyra M.: PhD thesis. Universitat Politècnicade Catalunya. Barcelona 2009.
[5] Gehrke P. and Neugebauer J.: Dent Implantol Update, 2003, 14, 57.
[6] Kubies D., Himmlova L. et al.: Physiol. Res., 2011, 60, 95.
[7] Adamson A. and Gаst A.: Physical Chemistry of Surfaces. Wiley Interscience Publ., NewYork 1997.
[8] Davies J.: Int. J. Prosthodont., 1998, 11, 391.
[9] Gnedenkov S., Sharkeev Yu., Sinebryukhov S. et al.: Perspektivnye Mat., 2011, 2, 49.
[10] Sorokin V.: 9 Mezhd. Konf. “Vzaimodeystvie Izlucheniy s Tverdym Telom”, Belarus, Minsk 2011, 453.
[11] Yakavets N., Krut’ko N. and Opanasenko O.: Sviridovskie Chteniya, 2012, 8, 253.
[12] Kuryakin N. and Bragina L.: Zbirka Nauk. Prats PAT “Ukrainsky NDI vognetryviv im. A.S. Berezhnogo”, 2011, 111, 239.
[13] Krotova G., Dubrovin V., Titov V. et al.: Tekhnologiya Materialov i Izdeliy Elektronnoy Tekhniki. Ivan. Gos. Khim.-Tekhn. Univ., Ivanovo 2007.
[14] Bogdanova Yu., Dolzhikova V., Belov G. et al.: Vestnik Moskovskogo Univ., 2008, 49, 319.
[15] Sventskaya N.: PhD thesis, RKhTU im. Mendeleyeva, Moskwa 2011.
[16] Sarkisov P.: Napravlennaya Kristallizatsiya Stekla – Osnova Polucheniya Mnogofunktsionalnykh Steklokristallicheskikh Materialov. RKhTU im. Mendeleyeva, Moskwa 1997.
[17] Sevastyanov V.: Biosovmestimost. Inf.Centre VNIIGS, Moskwa 1999.
[18] Glazkov S., Kozlov V. et al.: Sorbts. i Khromatograf. Proc., 2009, 9, 58.