Volume 9, Number 3, 2015

In this Number

(20 papers)
Oksana Iatsyshyn, Michael Bratychak, Olena Shyshchak, Nataliya Mitina and Olexander Zaichenko
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht09.03.293
Vladimir Lukashev, Vita Onda, Alexandr Verenich and Tatiana Shevtsova
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht09.03.355
Vladimir Zavialov, Viktor Bodrov, Taras Misyura, Nataliya Popova, Yuliya Zaporozhets and Vadim Dekanskiy
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht09.03.367
Olga Sanginova, Anatolii Danilkovich, Sergii Bondarenko and Slava Branovitskaia
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht09.03.375