Volume 3, Number 1, 2013

In this Number

(17 papers)
Jumber Dochviri, Oleg Khachapuridze
pp. 7-10
Anatoliy Druzhynin, Іgor Kogut, Yuriy Khoverko, Viktor Golota
pp. 11-16
Orest Hamola, Marta Hamola, Vsevolod Horyachko
pp. 25-28
Yevhen Pistun, Leonid Lesovoy, Roman Fedoryshyn
pp. 79-86
Ivan Prudyus, Victor Tkachenko, Petro Kondratov, Leonid Lazko, Serhiy Fabirovskyy
pp. 87-92
Dariusz Puchala, Kamil Stokfiszewski
pp. 93-98
Vasyl Tchaban
pp. 107-110