Elastic moduli of spodumene crystal at pressures up to 2,0 Gpa

2012;
: 163-167
1
Instytut heolohii NAN Azerbaidzhanu, m. Baku, Azerbaidzhan
2
Department of Exploration Geophysics UGiG GNK RAZ

The velocities of longitudinal and transverse waves in the six inequivalent crystallographic directions and also the density for spodumene crystal was studied by ultrasonic impulse method in a modified solid-phase installation of high quasihydrostatic pressure up to 2.0 GPa. For samples of spodumene crystal which are oriented with crystallophysical axes the two velocities of transverse waves was obtained during their propagation along each of directions (for different directions of displacement in the wave). The complete tensor of elastic constants of the spodumene crystal was calculated.
 

 1. Aleksandrov K.S., Prodayvoda G.T. Anizotropiya uprugih svoystv mineralov i gornyih porod. – N.: Izdatelstvo SO RAN, 2000. – 354 s.
 2. Bayuk E.I., Volarovich M.P., Levitova F.M. Uprugaya anizotropiya gornyih porod pri vyisokih davleniyah. – M.: Nauka, 1982. – 169 s.
 3. Belikov B.P., Aleksandrov K.S., Ryizhova T.V. Uprugie svoystva porodoobrazuyuschih mineralov i gornyih porod. – I.: Nauka, 1970. – 276 s.
 4. Boguslavskiy Yu.Ya., Voronov F.F, Grigorev S.B. K raschetu dinamicheskih moduley tverdyih tel pod davleniem // PMTF. – 1972. – № 4. – S. 162–170.
 5. Volarovich M.P., Bayuk E.I., Efimova G.A. Uprugie svoystva mineralov pri vyisokih davleniyah. – M.: Nauka, 1975. – 131 s.
 6. Volarovich M.P., Bayuk E.I., Levyikin A.N., Tomaschevskaya I.S. Fiziko-mehanicheskie cvoystva gornyih porod i mineralov pri vyisokih davleniyah i temperaturah. – M.: Nauka, 1974. – 223 s.
 7. Volarovich M.P., Efimova G.A., Kireenkova S.M., Safarov I.B., Chesnokov E.M. Uprugie konstantyi diopsida pri davleniyah do 20 kbar // Izv. AN SSSR. Fizika Zemli, 1984. – № 12. – S. 102–105.
 8. Volarovich M.P., Efimova G.A., Kireenkova S.M., Safarov I.B. Anomalnoe povedenie uprugih harakteristik klinopiroksenov pod deystviem vyisokogo davleniya // Novyie metodyi, apparaturyi i rezultatyi eksperimentalnyih issledovaniy fizicheskih i strukturnyih svoystv mineralov i gornyih porod pri vyisokih termobaricheskih rezhimah. – VNR, Mishkolts, 1983. – S. 15–19.
 9. Safarov I.B, Volarovich M.P., Efimova G.A., Kireenkova S.M. Anizotropiya skorostey prodolnyih i poperechnyih voln u diopsida pri davleniyah do 20 kbar // Geofiz. zhurn. – 1984. – №1. – S. 70–74.
 10. Safarov I.B, Volarovich M.P., Levitova F.M., Kireenkova S.M. Anizotropiya skorosti poperechnyih voln v olivinsoderzhaschih porodah pri vyisokih davleniyah do 15 kbar // Izv. AN SSSR. Fizika Zemli. – 1981. – № 9. – S. 37–44.
 11. Safarov I.B, Kireenkova S.M. Ustroystva dlya opredeleniya uprugih harakteristik materialov. A.s. 1280518 SSSR, zayavl. 02.04.85; opubl. 30.12.86; BI № 48.
 12. Safarov I.B. Anizotropiya skorostey prodolnyih i poperechnyih voln u kristalla spodumena pri vyisokih termodinamicheskih usloviyah // DAN AR, 1998. – T. LIV. – # 5–6. – S. 135–141.
 13. Safarov I.B. Petrofizicheskie modeli litosfernyih plit materikov i okeanov. – Baku: Elm, 2011. – 306 s.
 14. Truell R., Elbaum Ch., Chik B. Ultrazvukovyie metodyi v fizike tverdogo tela. – M.: Mir, 1972. – 349 s.
 15. Chesnokov E.M. Seysmicheskaya anizotropiya verhney mantii Zemli. – M.: Nauka, 1977. –144 s.
 16. Anderson O.L., Demarest H.H. Elastik constant of the central force model for cubic structures Polycrystalline aggregates and Instabilities // J. Ceophys. Res. – 1971. – V. 76, № 5. – P. 1348. https://doi.org/10.1029/JB076i005p01349