The prognostication of mudflows in the Ukrainian Carpathians

2014;
: pp. 129-143
1
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
2
Research Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Ecology

Purpose. The aim of the research is to elucidate the regularity of the mudflow growth processes, depending on the factors that cause them and to the regional time-spatial prognostication of mudflow hazard using GIS. Methods. Using GIS technologies relevant and representative complex of significant factors due to the character of influence has been selected and suggested for usage in the regional prognostication of mudflows hazard. Geological, geomorphological, technological, climatic, landscape factors have been selected as spatial mudflow factors. Spatial analysis is based on detection of the regular connection of spatial factor characteristics with spatial distribution of mudflow centers. The time long-lasting prognostication of the mudflows activity is based on the hypothesis of the regular reiteration of natural processes. Heliophysical, seismic, meteorological, hydrogeological factors have been selected as time mudflow factors. The function of a complex index of long standing mudflow activity has been calculated. The presence of rhythm in range of mudflow activity and group of factors can be confirmed. Based on the factors distribution the function of a standard complex spatial index of the probability of the mudflow centers distribution and the function of a complex index of long standing mudflow activity have been calculated. Results. The final result of the research is to create prognostic geoinformatic model of mudflow hazard, which is based on the detected patterns of time- spatial  distribution of mudflows taking in to account the total complex of influential factors. Scientific novelty. The example of solving the burning scientific issue - regional time-spatial prognostication activation of mudflow processes with representation of theoretical justification, prognostication algorithm and the results of testing in a particular area has been considered. The practical significance. The developed model of longstanding activity of mudflows for the Carpathians allows to evaluate changes in longstanding activity of mudflows based on impact factors has the practical value for the purposes of long term planning of regional development, and should be taken into account while constructing mudflow protective complexes. The revealed dependence of mud processes and influential factors can be used to build GIS models of mudflow hazard for geological and geomorphological similar areas, in the case of taking changes of the trend to harmonics of time factors is possible to construct such models for perspective.

 1. Adamenko O.M., Rudko G.I. Osnovi ekologicheskoj geologii [Fundamentals of Environmental Geology], Kyiv, Manuskript, 1995, 348 p.
 2. Vinogradov Yu.B. Vozmozhnye puti prognoza glyacialnykh selei [Possible ways of glacial mudflows forecast], Selevyie potoki – Debris flows, Gidrometeoizdat, 1976, pp. 122−138.
 3. Kruglov S.S., Smirnov S.E., Spitkovskaya S.M. Geodinamika Karpat [Geodynamics of the Carpathians], Kyiv, Naukova dumka, 1985. 136 p.
 4. Zak A.I. Gidrologicheskie usloviya formirovaniya selevikh potokov na rekakh Armyanskoj SSR i metodika prognoza seleopasnikh periodov  [Hydrological conditions of formation of debris flows in the rivers of the Armenian SSR and methodology of mudflow forecast periods], Leningrad, Gidrometeoizdat, 1974, 192 p.
 5. Zamaj V.I. Doslidzhennya prognoznogo fonu pavodkovoyi i selevoyi nebezpeki na osnovi danikh monitoringu nadzvichajnoyi podiyi [The study of predicted background flood and mudflow hazards based on monitoring emergency situation], Problemi avtomatiki i upravlinnya - Problems of Automation and Control, Bishkek: Ilim, 2008, pp. 97-103.
 6. Keremkulov V.A., Kirenskaya T.L. Prognozirovanie selej na trasse BAM [Prognostication of mudflows on the road BAM], Selevie potoki – Debris flows, Moskva, Gidrometeoizdat, 1984, vol.8, pp. 52-59.
 7. Kondratieva N.V. Rajonirovanie territorii Kabardino-balkarskoj Respubliki po selevoj aktivnosti. Avtoref. diss. kand. geograf. nauk [Zoning of the Kabardino-Balkar Republic of mudflow activity. PhD. geogr. sci. syn. diss.], Nalchik, 2007, 25 p.
 8. Krasnook L.M., Drapikovska I.I., Sergiyenko A.A. Informacijnij shhorichnik shchodo aktivizaciyi nebezpechnikh ekzogennikh geologichnikh procesiv na teritoriyi Ukrayini za danimi monitoringu EGP [Yearbook Information to enhance the dangerous exogenous processes in the territory of Ukraine, monitoring of EGP], Kiyiv, DNVP, 2011, 88 p.
 9. Sejnova I.B., Zolotarev E.A. Ledniki i seli Prielbrusya [Glaciers and mudflows of Elbrus], Moskva, Nauchnij mir, 2001, 204 p.
 10. Sejnova I.B. Selevie potoki na Centralnom Kavkaze [Mudflows in the Central Caucasus], Sklonovie processi (lavini i seli) - Slope processes (avalanches and mud flows), Moskva, Izd-vo MGU, 1980. − vol.4.− pp. 106-110.
 11. Sidorova L.V., E.V. Sukhanskaya O gidrologicheskom rajonirovanii i dolgosrochnom prognoze stoka vesenne-letnego polovodya rek Armenii [About hydrological zoning and long-term prognosis of flooding of spring-summer flood rivers in Armenia], Trudi ZakRNII – Works ZakRSRI, 1984, vol.83(90), pp.124-130.
 12. Susidko M.M., Lukyanets O.I. Metodichni zasadi imovirnisnogo prognozuvannya seliovikh yavishch v Ukrayinskikh Karpatakh [Methodological principles of probabilistic forecasting of mudflows in Ukrainian Carpathians], Nauk. pr. UkrNDGMI – Proc. UkrNDGMI, 1999, vol. 247, pp. 114-124.
 13. Tukeev O.V. Selevie yavleniya Pamira: Katastrofa, zakonomernosti, prognoz [Mudflows of Pamir: Catastrophe, patterns, forecast], Moskva, Nauchnij mir, 2002, 176 p.
 14. L.M. Klimchuk, L. M. Krasnook, E.D. Kuz`menko ta in. Uzagalnennya materialiv monitoringu ekzogennikh geologichnikh procesiv po teritoriyi Ukrayini z vikoristannyam GIS-tekhnologij. [Summary of results of the monitoring of exogenous processes on the territory of Ukraine using GIS technologies], Kyiv, DNVP «Geoinform Ukrayini», 2009, – 262 p.
 15. Chepurna T.B. Regionalnij prostorovo-chasovij prognoz selevoyi nebezpeki iz zastosuvannyam geoinformaciinikh tekhnologii. dis. kand. geol. nauk [Regional spatio-temporal prognostication of mudflow hazards using GIS technologies. PhD geol. sci. diss.], Kyiv, Kiyivskij nacionalnij universitet imeni Tarasa Shevchenka, 2011, 174 p.
 16. Sheko A.I. Zakonomernosti formirovaniya i prognoz seleш [Regularities of formation and forecast of floods], Moskva, Nedra, 1980, 296 p.
 17. Berti M. Simoni A. Prognostication of debris flow inundation areas using empirical mobility relationships, Geomorphology, vol. 90, 2007, pp. 144–161. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2007.01.014
 18. Chang Tung-Chiung, Chao Ru-Jen. Application of back-propagation networks in debris flow prognostication. Environmental Geology, 2006, Volume 85, pp. 270-280. https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2006.02.007
 19. Chang Tung-Chiung, Chien Yue-Hone. The application of genetic algorithm in debris flows prognostication. Environmental Geology, vol. 53, no. 2, 2007, pp. 339-347. https://doi.org/10.1007/s00254-007-0649-2
 20. Xu J. A study on the integrated regional meteorological forecast and warning model for geological hazards. International conference Selevye potoky: katastrofy, rysk, prohnoz, zashchyta, Piatigorsk, Russia, 22-29 september 2008, pp. 178-181.