The map of recent gradients of velocities of vertical deformations of Earth's surface in Crimean peninsula

Authors:
1
Department of Higher Geodesy and Astronomy of Lviv Polytechnic National University

The map of recent gradients of velocities of vertical deformations of Earth's surface in Crimean peninsula was constructed on the basis of precise leveling data. Gradient values are within interval (+350<=> -400)10-8 yr-1. Obtained gradient values and their distribution were compared with the neotectonic gradients based on geological and geomorphological studies in Crimea.

 1. Asada T. Metody prognoza zemletrjasenij (Ih primenenie v Japonii) Moskva "Nedra" 1984g.
 2. Volkov N.G., Kuprash R.P.. Palienko V.P. Geomorfologicheskaja ocenka ustojchivosti reperov linij povtornogo nivelirovanija Krymskogo i Karpatskogo geodinamicheskogo poligonov// Dokl. AN URSR Ser, B 1982 T 11 s, 8-11.
 3. Gzovskij M.V, Sovremennye dvizhenija zemnoj kory 1963 g.
 4. Karta sovremennyh vertikal'nyh dvizhenij zem¬noj kory Vostochnoj Evropy Pod red. Ju.A. Meshherjakova - 1:250000 - M. GUGK 1973 - 1 l.
 5. Karta sovremennyh vertikal'nyh dvizhenij v Karpato-Balkanskom regione /Gl. red. I. Joo - Budapesht Kartografija 1985 - 1 l.
 6. Karta sovremennyh vertikal'nyh dvizhenij zemnoj kory na territorii Bolgarii, Vengrii, GDR. Pol'shi, Rumynii, SSSR (evropejskaja chast'), Chehoslovakii Moskva. GUGK. 1986
 7. Kashin L. A., i dr. Karta vertikal'nyh dvizhenij zemnoj kory na territorii SSSR. // 7-j mezh. simp. po sovr. dvizh. Zemnoj kory. Tez. dokl. Tallin 1986 g, s. 59-60.
 8. Kolmogorova P.P., Karataev G.I., Prognozirovanie skorostej SVDZK s pomoshh'ju korreljacionnoj modeli po statisticheskim geologo-geofizichsskim danym. // Metodicheskie voprosy issledovanija sovremennyh dvizhenij zemnoj kory. Novosibirsk. Nauka 1975g. s. 182-203.
 9. Krugloe S.S., Cypko A.K. - Tektonika Ukrainy. Moskva "'Nedra" 1988 g.
 10. Meshherjakov Ju.A., Bylinskaja L.N. Doklady AN SSSR. t,154, 1964.
 11. Meshherjakov Ju.A. Izuchenie sovremennyh dvizhenij zemnoj kory i problema prognoza zemletrjasenij //Sovremennye dvizhenija zemnoj kory. - M, Nauka 1968g. s, 44-62.
 12. Palієnko V.P. Novejshaja geododinamika i ee otrazhenie v rel'efe Ukrainy. Kiev, "Naukova dumka" 1992, 116 s.
 13. Pechurin V.T. i dr. Sejsmoprognosticheskie nabljudenija na territorii Kryma v 1993 g. /Sesmologicheskij bjulleten' Ukrainy za 1993g. NAN Ukrainy. Institut geofiziki im. S.I. Subbotina. Simferopol', 1996 g.
 14. Svidlova V.A., Sejsmichnost' Kryma. / Sejsmologicheskij bjulleten' Ukrainy za 1993g. NAN Ukrainy. Institut geofiziki im. S I. Subbotina. Simferopol'. 1996 g.
 15. Sovremennye dvizhenija Zemnoj kory na territorii zapadnoj poloviny Evropejskoj chasti SSSR I, Geodezizdat. 1958 g. 288 s.
 16. Somov V.I., i dr. Statisticheskie metody v sovremennoj geodinamike Karpato-Dinarskogo regiona, Kiev. Naukova dumka 1992 g, s, 251.
 17. Tretyak K., Savula Ya., Kukhars'kyy V., Metodyka rozrobky kart hradiyentiv suchasnykh vertykal'nykh rukhiv Zemnoyi kory (S·HVRZK). Zbirnyk tez mizhnarodnoho sympoziumu Heoinformatsinnyy monitorynh navkolyshn'oho seredovyshcha" Alushta 1996.. s.35-37
 18. Dambara Т. Geodesy and erthquake prediction // Current reserch in erthquake prediction 1.-Tokyo 1981 p. 167-220.
 19. Hein G., Kisterman K. On the problem of diviring recent crustal movement from geo­detic levelling data //Allgemene Vermessung - Nachrichten - 1979 - 86 N 10. p. 392-398.
 20. Holdadaht S., Hardy R. Solvability and multiqyadric analysis as applied to investugations of vertical crustal movements // Tectonophysics - 1979 N 52 - p. 139-155.
 21. Koukharskyi V. M. Savula Ya. G.,. Tretyak K.R, A techniques for creation of maps of current gradients of Earth crust vertical shifts. // EGS, Annales Geophysicae, Part 1, Society symposia, Solid Earth Geophysics & Natural Hazards, Suppl. 1 to Volume 15 Abstract Book 22nd Gene­ral Assembly of the EGS, Vienna 1997 . c212.
 22. Malzer H. et al. Recent vertical movements and their determinatuon in the Rhnish Massif // Tectonophysics 1979 - 52 -p 167-176.
 23. Vanicek P. Christodulidis D. A method for evaluation of vertical crustal movements from scattered geodetic relevelings //Can. J.Earth. Sci, 1974 -N 5 p.605-610.
 24. Vanicek P. et al. Four-dimensional modelling of recent vertical movements in the area of the soutern Califomia uplift //Tectonophysics 1979-52. p.287-300.