1(4), 2004

In this Number

(12 papers)
Valentyn Maksymchuk, Yu.M. Horodyskyy, I. O. Chobotok, V. H. Bakhmutov, V. H. Kuznietsova
40-44
S. Kovalenok, G. Milinevsky, Volodymyr Hlotov, Kornyliy Tretyak, R. Greku, Y. Ladanovsky, Y. Macharet, P. Bahmach
62-68