Features of the preparing and characteristics of the center of the Coastal earthquake in 1965 (according to macroseismic data)

1
Department of seismicity of the Carpathian region of the Subbotin Institute of geophysics of NAS of Ukraine
2
Carpathian branch of Subbotin Institute of geophysics of NAS of Ukraine

On the basis of macroseismic data analysis and with bringing of other geological-geophysical information features of preparation processes of 1965 Beregovo earthquake source are explored, its mechanism and characteristic are specified, probable value of geometrical and physical parameters of break are calculated and its spatial localization is specified

1.    N.V.Shebalyn. Ochahy sylnikh zemletriasenyi na terrytoryy SSSR. - M.: Nauka - 1974. - 54 s.
2.    Shebapyn N.V. Parametry ochaha zemletriasenyia y parametry seismycheskoho zffekta. / Seismycheskoe raionyrovanye. - M.: Nauka. - 1977-S. 30-35.
3.    Shteinberh V.V., Ponomareva O.N. Parametryochahov sylnykh zemletriasenyi po zksperymentalnim    dannim    //Makroseismycheskye y ynstrumentalnie yssledovanyia sylnikh zemletriasenyi. Voprosi ynzhenernoi seismolohyy. - M.: Nauka. - 1985. - Vip. 26.-S. 165-171.
4.    Tatevosian R.Z., Pletnev K.H., Biakov A.Iu., Shestopalov V.L. Makroseismycheskoe obsledovanye Nyzhnekubanskoho zemletriasenyia 9 noiabria 2002 h. // Seismolohycheskyi biulleten Ukrainy za 2002 hod. - Symferopol. - 2004. - S. 85-96.
5.    Kataloh Karpatskykh zemletrusiv. №:1 - 15(4 - 18) za 1955-1969 roky. - K.: Nauk, dumka. - 1958-    1975.
6.    Oksana Kostiuk, Yevheniia Sahalova, Iryna Rudenska, Roman Pronyshyn, Oleksandr Kendzera. Kataloh zemletrusiv Karpatskoho rehionu za 1091-1990 roky. / Pratsi naukovoho tovarystva im. Shevchenka. - Lviv. - 1997. - T. 1. -S.114-121.
7.    Vasylenko E.M., Yvashchuk A.Y., Bokun A.N., Kostiuk O.P., Somov V.Y., Skarzhevskyi V.V. Berehovskoe zemletriasenye 24 oktiabria 1965 h. y eho posledstvyia. / Seismychnost Ukrainy. - K.: Nauk, dumka. - 1969. -S. 91-102.
8.    Iurkevych O.Y., Volosetskyi B.Y., Ziabliuk N.S. Povtornoe nyvelyrovanye Berehovskoho zemletriasenyia 24 oktiabria 1965 h. / Tam zhe. - S. 103-106.
9.    Kolodii O.M., Matkovskyi O.I., Zaitseva V.M., Hozhyk M.F., Drachuk V.P., Liskevych Ya.B., Pomortseva T.P. Struktura Berehivskoho rudnoho polia i prohnoz novykh rudovmisnykh zon za heoindykatsiieiu aerokosmoznimkiv i kompleksom naiavnykh heolohichnykh danykh. // Visn. Lviv, un-tu. Ser. heol. - 1994. - Vyp. 12. - S. 177-185.
10.    Hryhorchuk H.Iu. Heoloho-strukturna pozytsiia zolotoho i polimetalevoho zrudeninnia - kryterii hlybynnoho prohnozu rud. // Visnyk Lviv, un-tu. Ser. heol. - 1992. - Vyp. 11. - S. 153-159.
11.    Kovalyshyn Z.Y, Bratus M.D. Fliuydnii rezhym hydrotermalnikh protsessov Zakarpatia.-    K.: Nauk, dumka. - 1984. - 86 s.
12.    Demediuk M.S. Morfostruktury i morfoskulptury terytorii Karpatskoho heodynamichnoho polihonu. // Heodynamika hirskykh system Yevropy. Mizhnarodnyi sympozium (tezy dopovidei). - Lviv. - 1994. - S. 17.
13.    Nazarevych A.V. Eksperymentalne doslidzhennia spektralno-chasovoi struktury variatsii parametriv pruzhnykh khvyl v masyvakh hirskykh porid. Avtoref. dys... kand. fiz.-mat. nauk. - Kyiv: IHF. - 1997. -24 s.
14.    Nazarevych A.V., Nazarevych L.Ie. Heodynamika i osoblyvosti seismotektonichnoho protsesu Berehivskoi horstovoi zony (Zakarpattia). // Heodynamika. - 2000.-№1 (Z).-S. 131-147.
15.    A.V. Nazarevych, L.Ie. Nazarevych. Heodynamika i trishchynuvatist porodnykh masyviv (na prykladi Berehivskoho horbohiria v Zakarpatti). // Naukovyi visnyk NHAU. - 2001. - № 4. - S. 23-24."
16.    Ia.A.Ben, A.V.Kendzera, R.S.Pronyshyn, V.H. Kuznietsova,    V.E.Maksymchuk.    Skhema raionyrovanyia terrytoryy Karpatskoho rehyona Ukrainy po maksymalnoi prohnozyrovannoi    balnosty.    /Heodynamycheskye yssledovanyia v Ukrayne. - K.: YHF,- 1996.-S.116-124.
17.    Andrii Nazarevych, Lesia Nazarevych. Budova litosfery Zakarpattia i problema hipotsentrii mistsevykh zemletrusiv. // Zbirnyk materialiv naukovo-tekhnichnoho    sympoziumu “Heomonitorynh-2002. - Lviv. - 2002. - S. 15¬
18.    A.V.Nazarevych, L.Ie.Nazarevych. Rozrakhunkovi hodohrafy seismichnykh khvyl v hipotsentrii karpatskykh zemletrusiv. // Visnyk Kyiv. nats. un¬tu im. Tarasa Shevchenka. Heolohiia. - 2002 — № 23-24.-S. 98-103.
19.    L.Ie.Nazarevych, A.V.Nazarevych. Utochnennia parametriv karpatskykh zemletrusiv z urakhuvanniam hlybynnoi budovy litosfery rehionu ta userednenykh kinematychnykh neviazok seismichnykh khvyl. // Visnyk Kyiv. nats. un-tu im. Tarasa Shevchenka. Heolohiia. -2004. -№ 29-30. - S.83-88.
20.    L.E.Nazarevych, A.V.Nazarevych. Metodyky utochnennia parametriv hipotsentriv Karpatskykh zemletrusiv. // Heodynamika. - 2004. - 1 (4). - S 53-62.
21.    A.V.Nazarevych, M.V.Bashtevych, L.Ie.Nazarevych, O.V.Nazarevych. Heoinformatsiini tekhnolohii v heofizytsi ta heomonitorynhu. // Teoretychni ta prykladni aspekty heoinformatyky. - 2004. - T.1.-S. 190-197.
22.    Kospok O.P., Rudenskaia Y.M., Moskalenko T.P., Symonova N.A. Seismychnost Karpat v 1992 hodu. // Seismolohycheskyi biulleten Ukrayni za 1992 hod. - Symferopol. - 1995. - S. 84-89.
23.    Karpyv T„    Kozak O., Rudenskaia Y.Seismychnost Karpat v 1975 h. // Seismolohycheskyi biulleten zapadnoi terrytoryalnoi zoni edynoi systemy seismycheskykh    nabliudenyi SSSR. Krim-
Karpati za 1975-1976 hh. - K.: Nauk .dumka. -1982.    -S. 53-57.
24.    Rudenskaia Y.M., Pronyshyn R.S., Stasiuk A.F., Stepanenko N.Ia., Symonova N.A., Alekseev Y.V. Seismychnost Karpat v 2001 hodu. // Seismolohycheskyi biulleten Ukrayni za 2001 hod. - Symferopol. - 2003. - S. 32-43.
25.    Tektonycheskaia karta Ukraynskykh Karpat. Pod red. V.V.Hlushko y S.S.Kruhlova. - K. - 1986.
26.    Pustovytenko    B.H., Kamenobrodskyi A.H.
Yssledovanye protsessov podhotovky zemletriasenyi po raspredelenyiu slabykh tolchkov. // Heofyz. zhurn. - 1984. - T.6. №4. - S. 44-52.
27.    Pustovitenko B.H. Seismichni protsesy v Chornomorskomu rehioni ta seismichna nebezpeka Krymu. Avtoref. dys... dokt. fiz.-mat. nauk. - Kyiv, 1HF,-2003.-33 s.
28.    K.Aky,    P.Rychards.    Kolychestvennaia seismolohyia: Teoryia y metody. - M.: Myr. -1983.    -T.2-360 s.
29.    Z.Y.Aranovych, A.Ia.Melamud, S.A.Nehrebetskyi. Metrolohyia, pryntsypy postroenyia y funktsyonalnie    osobennosty seismometrycheskykh rehystryruiushchykh system. // Avtomatyzatsyia sbora y obrabotky seismolohycheskoi ynformashiy. - M.: Radno y sviaz. - 1983. - S.5-20.
30.    Pustovytenko B.H., Panteleeva T.A. Spektralnie y ochahovye parametry zemletriasenyi Krima. - K.: Nauk, dumka. - 1990. -252 s.
31.    L.Ie.Nazarevych, O.V.Kendzera, A.V.Nazarevych. Utochnennia enerhetychnykh kharakterystyk zemletrusiv Karpatskoho rehionu z vrakhuvanniam chastotnoho skladu seismichnykh kolyvan. // Materialy V Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii “Monitorynh nebezpechnykh heolohichnykh protsesiv ta ekolohichnoho stanu seredovyshcha”. 7-9 zhovtnia, Kyiv-2004. - K. - 2004. -S. 51-53.
32.    L.Ie.Nazarevych, A.V.Nazarevych. Vohnyshchevi parametry Berehivskoho zemletrusu 1965 r. za makroseismichnymy danymy. // Tam zhe. - S. 53-55.
33.    Shevchuk V.V., Voloshyn O.V. Dynamo- kinematychni umovy neohenovoho mahmatyzmu Zakarpattia. // Visnyk Kyiv. nats. un-tu im. Tarasa Shevchenka. Heolohiia. - 2002. -№ 21-22. - S. 10 - 13.
34.    Latinyna L.A., Yurkevych O.Y., Verbytskyi T.Z., Yhnatishin V.V., Boisarovych Y.M. O kharaktere sovremennikh dvyzhenyi v raione Berehovo po dannim deformatsyonnikh nabliudenyi. // 1-sha Ukrainska naukova konferentsiia “Kompleksni doslidzhennia suchasnoi heodynamiky zemnoi kory”. - Lviv. - 1993. - S.36.
35.    Nazarevych A.V. Nazarevych L.Ie. Kvartsovi deformohrafy    z    optoelektronnym vymiriuvalnym kanalom v heodynamichnykh doslidzhenniakh. // Heoinformatsiini tekhnolohii sohodni. - Lviv -1999. - Ye. 43-47.
36.    Somov V.Y. Heodynamycheskye osobennosty zemnoi kori Vostochnoi Evropi na prymere heotraversa    V.    //    Razvytye seismoprohnostycheskykh yssledovanyi na Ukrayne. - K.: Nauk, dumka. - 1984. - S. 57-67.
37.    Pustovytenko B.H., Kapytanova Ye. A. Parametry razrivov v ochahakh zemletriasenyi Vrancha za peryod 1974-1993 hh. // Seismolohycheskyi biulleten Ukrayni za 1993 hod. - Symferopol. - 1996. - Ye. 65-68.
38.    Karpatskyi heodynamycheskyi polyhon. / Pod red. Ya.S.Podstryhacha y A.V.Chekunova. - M.: Sov. radyo, 1978. - 127 s.
39.    Nazarevych L.E., Nazarevych A.V., Bashtevych N.V. Krypeks zemletriasenyi y eho prymenenye v seismolohyy. // Materyapi mezhdunarodnoi konferentsii! “Problemy otsenky seismycheskoi opasnosty, seismycheskoho ryska y prohnoza zemletriasenyi”. Tashkent, 7-8 oktiabria 2004 h. - Tashkent. - 2004. - Ye. 33-37.