Analysis of thermal-elastic geomechanical processes on the base of complex deformational monitoring data

2011;
: 193-195
1
Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine
2
Carpathian branch of Subbotin Institute of geophysics of NAS of Ukraine

The thesis applies for the original geodynamical investigations of the Transcarpathians territory. New laser-digital techniques of tension and weather-temperature observations on the base of author’s implementations were used. Such techniques  allow to observe and study sub-low geological processes and movements before, during and after earthquakes, create a of tension and weather-temperature data base, make complex analyses and processing of geophysical information.

  1. Gordienko V. V., Gordienko I. V, Zavgorodnjaja O. V., Usenko O. V. Teplovoe pole territorii Ukrainy // —  K. : Znanie Ukrainy, 2002. — 170 s.
  2. Demediuk M., Zablotskyi F., Kolhunov V. [ta in.] Rezultaty doslidzhen horyzontalnykh deformatsii zemnoi kory na Karpatskomu heodynamichnomu polihoni. Heodynamika. // — 1998. — № 1. —– S. 3.
  3. Kravets S. V. Deformohrafichni doslidzhennia v Zakarpatti za dopomohoiu lazernoho reiestratora/ S. Kravets, D. Malytskyi. // Visnyk KNU im.Tarasa Shevchenka : Heolohiia. — 2007. — Vyp. 42. — S. 92–97.
  4. Kravets S. V. Analiz deformohrafichnykh spo­sterezhen u Zakarpatti // S. Kravets, D. Ma­lytskyi // Visnyk KNU im. Tarasa Shevchenka, 2010. — S. 48–52. — (Seriia “Heolohiia” ; vyp. 48).
  5. Kravec S. V. Analiz nekotoryh rezul'tatov deformograficheskih nabljudenij v Zakarpat'e / S. Kravec, D. Malickij // Sovremennaja tekto­nofizika: metody i rezul'taty: materialy 1-oj molodjozhnoj tektonofizicheskoj shkoly-seminara. — Moskva: Institut fiziki Zemli RAN, 21–24 sent. 2009 g. — S. 102–108.
  6. Latynina L. A. Rezul'taty deformacionnyh izmerenij v rajone Beregovo // Latynina L. A., Jurkevich O. I., Bajsarovich I. M. // Geofiz. zhurn. — 1992. — 14, № 2. — S. 63–67.
  7. Latynina L. A. Zadachi nazemnyh lokal'nyh deformacionnyh izmerenij : Naprjazhenno-deformacionnoe sostojanie i sejsmichnost' litosfery: sbornik / L. A. Latynina. — SORAN, 2003. — C. 25–31.
  8. Latynina L. A. Gorizontal'nye deformacii zemnoj kory v Karpatskom regione / Varga P., Verbickij T. Z., Latynina L. A. [i dr.] // Nauka i tehnologija v Rossii. — 2002. — № 7 (58). — S. 5–8.