2(11), 2011

In this Number

(117 papers)
Sergiy Anikeyev, L. S. Monchak, V. P. Stepaniuk, B. Majevskiy
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2011.02.021
21-23
Ye. A. Vynohradov, E. M. Horbunova, N.V. Kabychenko, G.G. Kocharyan, I. S. Svintsov
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2011.02.049
49-51
I. Kazyuka, T. O. Fedchenko, O. P. Petrovskyi, O. M. Onyshchuk, N. S. Hanzhenko, Yu. V. Anishchenko
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2011.02.095
95-97
V. H. Kuznietsova, Valentyn Maksymchuk, T. A. Klymkovych
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2011.02.131
131-133
I. M. Kurovets, I. I. Hrytsyk, O.S. Zubko, Z. I. Kucher, S.P. Melnychuk, S.O. Mykhalchuk
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2011.02.141
141-143
I. M. Kurovets, Yu. Z. Krupskyi, Ihor Naumko, P. M. Chepil’, V. Shlapinskyi
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2011.02.144
144-146
Valentyn Maksymchuk, Yu.M. Horodyskyy, D. O. Marchenko, Ye. F. Nakalov, I. O. Chobotok
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2011.02.188
188-189
Valentyn Maksymchuk, T. A. Klymkovych, V. I. Tregubenko, V. H. Kuznietsova, Y. Yakas
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2011.02.190
190-192
H. T. Prodaivoda, S. A. Vyzhva, Yu. A. Onanko, A. P. Onanko
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2011.02.251
251-253
I. Sanina, S.B. Kishkina , D.M. Loktiev, M.A. Nesterkina , N.L. Konstantinovskaja, S.H. Volosov
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2011.02.275
275-277
Yu. P. Starodub , Bohdan Kuplovskyi, T.M. Gonchar
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2011.02.287
287-289
Z. Filier, A. Dreyev
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2011.02.307
307-309
Petro Sheremeta, S.G. Slonytska, V. I. Tregubenko, Yu.M. Ladyzhenskyy, Andriy Nazarevych, Lesya Nazarevych, I. Khavenzon, Yu.M. Levkovych
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2011.02.341
341-343
V.P. Shljahovyj, O. Kendzera, V.V. Shljahovyj
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2011.02.344
344-346