Relationship of the spatial distribution of seismicity with the tectonic structure of the Transcarpathian depression

2011;
: 254-256
1
Department of seismicity of the Carpathian region of the S. I. Subbotin Institute of Geophysics NAS of Ukraine
2
Carpathian Branch of the Institute of Geophysics of NAS of Ukraine

In the paper discusses the features of long-term seismicity (1961-2010) the territory of Transcarpathian depression and separate seismoactive zones (A, B and C).  The relationship of these zones with the main tectonic elements of depression is set. It is proved that the boundary between zones A and B passes through Oash deep fault.

  1. Verbickij T.Z., Kuznecova V.G., Maksimchuk V.E., Shamotko V.I. Analiz osobennostej sejsmi­cheskogo rezhima i rezul'taty izuchenija varia­cij geofizicheskih polej na territorii Zakar­patskogo poligona // Geodinamika i sejsmo­prognosticheskie issledovanija na Ukraine. – K.: Naukova dumka, 1992. – S.89–102.
  2. Kostjuk O.P., Rudenskaja I.M., Pronishin R.S., Podymova I.S., Moskalenko T.P. Sejsmich­nost' Karpat v 1982 g. // Sejsmologicheskij bjulleten' Zapadnoj territorial'noj zony ESSN SSSR (Krym–Karpaty za 1981 – 1982 gg.). – Kiev: Naukova dumka, 1985. – S. 158–190.
  3. Pronishin R.S. Analiz sejsmichnosti Zakarpat'ja. //Proceedings of the Symposium on the Analisis of Seismicity and on Seismic Risk. Liblice, 17-22 October 1977. - Prague: Academia, 1978. –P.95–105.
  4. Pronishin R.S. Zakarpat'e i smezhnye territo­rii //Sejsmicheskaja sotrjasaemost' territorii SSSR. - M.: Nauka, 1979. – S.41–46.
  5. Pronishin R.S., Pustovitenko B.G. Prostranstvenno-vremennye osobennosti  sejmicheskih processov v Zakarpat'e // Proceedings of the 2-nd Symposium on the Analisis of Seismicity and on Seismic Hazard. Liblice, 18-23 May 1981. – Prague: Academia, 1981. – P.223–230.
  6. Pronishin R.S., Pustovitenko B.G. Nekotorye aspekty sejsmicheskogo klimata i pogody v Zakarpat'e // Izv. AN SSSR. Fizika Zemli, № 10, 1982. – S. 74–81.
  7. Pronyshyn R.S. Rozvytok seismichnoho protsesu v Zakarpatti za 1961-2000 roky. //Tezy dopo­videi II Mizhnarodnoi konferentsii “Heofi­zychnyi monitorynh nebezpechnykh heolohichnykh protsesiv ta ekolohichnoho stanu seredovyshcha”, Kyiv, 8-10 zhovtnia 2001 roku. – Kyiv: Vyd-vo Kyivskoho Universytetu, 2001. – S. 20–21.
  8. Pronishin R.S., Stasjuk A.F., Verbickij Ju.T., Kornienko E.E., Jarema I.I., Narivna M.M. Beregovskie zemletrjasenija 15 i 23 nojabrja 2006 goda // Sejsmologicheskij bjulleten' Ukrainy za 2006 god. – Sevastopol': NPC „Jekosi-Gidrofizika”, 2008. – S.42–62.
  9. Chekunov A.V. Struktura zemnoj kory i tektonika juga Evropejskoj chasti SSSR. – K.: Naukova dumka, 1972. – 175 s.