Crust fragmentation and oil and gas potential of the Dnieper-Donets aulacogen

2013;
: pp. 54 - 55
https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.054
Received: July 29, 2013
1
S. I. Subbotin Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine
2
S. I. Subbotin Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine

The statistical analysis of data about faults in main horizons of the Earth’s crust in the Dnieper-Donets aulacogene and the spatial distribution of hydrocarbons allow to allocate areas with high crust fragmentation and to assess their prospects.

1.    Chekunov. A.V., Kuchma V.G. O tektonicheskoj razdroblennosti zemnoj kory// Doklad AN SSSR, 1977. –T.232, №: 6. – S. 1407–1409.
2.    Chekunov.A.V., Kuchma V.G. Glubinnaja struktura razlomov // Geotektonika, 1979. – № 5, – S. 24-37.
3.    Omel'chenko V.D., Kuchma V.G. Rol' razlomov v migracii uglevodorodov. Materialy 8-j Mezhdunarodnoj konferencii «Neft' i gaz Ukrainy – 2004», Kiev. // Neft' i gaz Ukrainy, 2004. –T.1. – S. 161–162.
4.    Omel'chenko V.D., Kuchma V.G., Drogickaja G.M. O perspektive vydelenija uglevodorodov v Doneckom regione // Zbirnyk naukovykh prats. Instytut heokhimii navkolyshnoho seredovyshcha. – Kyiv, 2007. – Vyp.15. –S. 134–140.
5.    Omel'chenko V.D., Kuchma V.G. Vlijanie narushennosti zemnoj kory na raspredelenie uglevodorodov (Ukrainskij region). Materialy konferencii «VІІ Kosyginskie chtenija (Tektonika, geodinamika, magnetizm vostoka Azii)», Habarovsk 12-15 sentjabrja 2011 g. – Habarovsk, 2011. – S. 523-524.