2(15), 2013

Recommended by the Academic Council of the Lviv Polytechnic National University (protocol № 10(124) 24.09.2013.

Submitted at the meeting of the editorial board of the collection 10.09.2013 р.

In this Number

(127 papers)
V. M. Vladyka, Yurij Fedoryshyn, M. Yu. Nesterenko, R.S. Balatskyi, R. I. Lata
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.028
pp. 28 - 30
V. I. Babak, A. V. Tereshyn, T. S. Savchenko
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.090
pp. 90 - 92
L. Beshutiu, Mykhailo Orlyuk, L. Zlahnean, A. O. Romenets, L. Atanasiiu, I. B. Makarenko
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.100
pp. 100 - 102
K. M. Bondar, R. V. Khomenko, O. V. Bilan, V. V. Khalymendyk, O. V. Shkoda
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.103
pp. 103 - 105
Serhii Verbytskyi, Yu. T. Verbytskyi, R. S. Pronyshyn, I. Ya. Sapuzhak
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.115
pp. 115 - 117
S. A. Deshchytsya, O. I. Romaniuk, Yu. V. Sadovyi, O. I. Pidvirnyi, R. I. Kusailo, V. V. Koliadenko
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.136
pp. 136 - 138
S. A. Yefimenko, O. S. Yefimenko, V. S. Portnov, A. D. Mausymbaieva, A. K. Tursunbaieva
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.145
pp. 145 - 147
L.M. Karataieva, V. K. Lipskyi, Z.I. Liubinetskyi, V. P. Mezentsev, M.O. Melnyk
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.166
pp. 166 - 167
R. S. Kuderavets, Valentyn Maksymchuk, I. O. Chobotok, T. A. Klymkovych, V. R. Tymoshchuk, Natalia Pyrizhok
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.186
pp. 186 - 188
S. P. Levashov, M. A. Yakymchuk, I. M. Korchahin, D. M. Bozhezha
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.207
pp. 207 - 209
S. P. Levashov, M. A. Yakymchuk, I. M. Korchahin, I. S. Pidlisna
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.210
pp. 210 - 212
Valentyn Maksymchuk, Mykhailo Orlyuk, V. I. Tregubenko, D. O. Marchenko, Ye. F. Nakalov, I. O. Chobotok
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.219
pp. 219 - 221
Valentyn Maksymchuk, I. O. Chobotok, R. S. Kuderavets, T. A. Klymkovych, V. R. Tymoshchuk
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.222
pp. 222 - 224
Dmytro Malytskyy, O. D. Hrytsai, O. O. Muila, Yu. T. Verbytskyi, O. I. Kutniv
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.225
pp. 225 - 227
Yu. F. Moroz, T. A. Moroz, V. A. Lohinov, A. H. Nurmukhamedov, D. A. Aleksieiev, A. H. Yakovliev
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.234
pp. 234 - 236
A. Yu. Pavlova, Dmytro Malytskyy, O. D. Hrytsai, E. M. Kozlovskyi
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.265
pp. 265 - 267
I. K. Pashkevich , M. I. Bakarzhiieva, O. V. Marchenko, T. V. Lebid
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.268
pp. 268 - 270
P. H. Pihulevskyi, V. K. Svystun, O. M. Besiedina, Ye. A. Vynohradov, E. M. Horbunova, I. S. Svintsov
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.280
pp. 280 - 282
P. H. Pihulevskyi, S. V. Shcherbina, I. Yu. Hurova, V. K. Svystun
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.283
pp. 283 - 285
B. H. Pustovitenko, M. M. Dovbnich, V. E. Kulchytskyi, O. M. Safronov, A. A. Pustovitenko, H. M. Bushmakina
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.292
pp. 292 - 294
I. I. Rokytianskyi, V. I. Babak, A. V. Tereshyn
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.305
pp. 305 - 307
B. Srebrov, Mykhailo Orlyuk, L. Pashova, I. B. Makarenko , O. S. Savchenko, O. V. Marchenko
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.332
pp. 332 - 334
A. A. Liventseva, R. F. Fedoriv
pp. 379 - 381