Magnetic models of the Earth's crust along the profiles of dss 25, dss 28 and dss 29 (in connection with the investigation of the transition zone from the East European platform to the Black sea megadepression)

2013;
: pp. 259 - 261
https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.259
Received: July 30, 2013
1
Subbotin Institute of Geophysics of National Academy of Sciences of Ukraine
2
Subbotin Institute of Geophysics of National Academy of Sciences of Ukraine
3
Subbotin Institute of Geophysics of National Academy of Sciences of Ukraine
4
Subbotin Institute of Geophysics of National Academy of Sciences of Ukraine
5
Subbotin Institute of Geophysics of National Academy of Sciences of Ukraine

It is shown, that the highly magnetic crust is confined to the riftogenic deflections and fordeeps within the transition zone from the East - European Platform to the Black Sea megadepression, and the weakly magnetic and non-magnetic crust - to the Mesozoic and Paleozoic sutures.

1.    Herasymov M.E., Bondarchuk H.K.,. Yudyn V.V. Tektonichna karta Azovo-Chornomorskoho rehionu. // 2005.
2.    Kravchenko S.N, Orljuk M.I., Rusakov O.M. Novyj podhod k interpretacii regional'noj Zapadno-Chernomorskoj magnitnoj anomalii // Geofiz. zhurn. – 2003. – T.25, № 2. – S. 135-145.
3.    Nechaieva T.S., Shymkiv L.M., Horkavko V.M. Karta anomalnoho mahnitnoho polia (ΔT)a Ukrainy m-bu 1 : 1 000 000. Kyiv. – 2002. – 1 lyst
4.    Orljuk M.I., Pashkevich I.K., Lebed' T.V. 3D magnitnaja model' zemnoj kory Azovo-Chernomorskogo regiona / /Geofiz. zhurn. – 2009 – № 5. – S. 102-116.
5.    Orljuk M.I., Romenec A.A. Geomagnitnye issledovanija severo-zapadnoj chasti Chernogo morja v svjazi s perspektivami neftegazo-nosnosti // «Azovo-Chernomorskij poligon izuchenija geo¬dinamiki i fljuidodinamiki formirovanija mestorozhdenij nefti i gaza». Tezisy dokladov IX Mezhdunarodnoj konferencii «Krym – 2011». Simferopol'. – 2011. – S. 30-32.
 

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => nOVPlbcjYTlLusZtSC1D0nhyAPJ9XrCJUBSoQQgCD0U [:db_insert_placeholder_1] => nOVPlbcjYTlLusZtSC1D0nhyAPJ9XrCJUBSoQQgCD0U [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 3.226.122.122 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:2244;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-28 06:17:24.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679973444 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).