Seismic hazard assessment at the site of Zaporizhzhya NPP

2013;
: pp. 292 - 294
https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.292
Received: July 30, 2013
1
Subbotin Institute of Geophysics of National Academy of Sciences of Ukraine
2
National Technical University "Dniprovska Polytechnic"(National Mining University of Ukraine)
3
Crimean expert council on estimation of seismic hazard and forecast of earthquakes
4
Subbotin Institute of geophysics of National Academy of Sciences of Ukraine
5
Subbotin Institute of Geophysics ofNational Academy of Sciences of Ukraine
6
Subbotin Institute of geophysics of National Academy of Sciences of Ukraine

Purpose. Refinement of the estimated seismic hazard area accommodation Zaporizhzhya atomterm elektrostantsii (ZNPP) to check the earthquake resistance of modern Zaporizhzhya and compliance with its prognoznym seismic effects and the requirements of the IAEA. Methods. The use of modern methodologies and techniques of longterm forecast of seismic hazard is based on probabilistic and deterministic characteristics of seismicity, foci and focal zones of strong earthquakes according to both laws and random factors of space-time and energy organizing seismotectonic process. The basis of the study is a comprehensive analysis of seismological, geological and geophysical data and parameterization of seismically active zones (zones OHE) within a radius of 800 km, as well as detailed studies and seismic zoning at the site Zaporizhzhya. Results. A seismotectonic zoning of the near and far zones Zaporizhzhya, highlights the main seismic zone with the assessment of their seismic potential. Model OHE regions is represented as a lineament-domain of the focal areas for each element of the magnitude undertaken parameterization, created a model of seismicity, the centers and focal areas. To calculate the integral impact on the site is developed combined model of attenuation of seismic intensity of earthquake sources in the direction of Zaporozhye NPP. As a result of all models generate the final model of the seismic effect: the probability of exceeding ρ = 5% are possible in the construction site background seismic shaking intensity I = 5.8 points (PZ) and ρ = 0.5% - I = 5.8 points (MCE) for middle ground conditions. Three methods of seismic zoning at the site received an increment of seismic intensity ΔI = 0.6-0.65 due to adverse ground conditions. Final settlement seismicity Ip for Zaporizhzhya with the local properties of the soil is: for the PP level Ip = 6.4-6.45 points, and for SSE Ip = 6.8-6.85 points. At the same time, peak ground acceleration not exceed 0.115g. Scientific novelty. For the first time acting on the territory of Ukraine NPP made polnomasshabnye study to quantify the probability of seismic hazard on the basis of modern techniques, new theoretical and experimental knowledge. It was found that the actual forecast level cart-sible seismic effects on Zaporizhzhya higher than laid down in the design. The practical significance. Refined assessment of the level of danger seysmicheskoy Zaporizhzhya will form the basis of forecast-modeling of seismic vozdeystvy in engineering terms (accelerograms) to calculate the direct heating of the KRC-dynamic method to check the seismic resistance of structures of modern Zaporizhzhya and setting a deadline of its operation.

  1. Bugaev E.G., Stepanov V.V. O poryadke vypolneniya rabot po otsenke seysmicheskoy opasnosti uchastkov stroitel'stva atomnykh stantsiy [On the order of execution of works on seismic hazard assessment of construction sites of nuclear power plants], Otsenka seysmicheskikh usloviy ploshchadok stroitel'stva atomnykh energeticheskikh ustanovok [Evaluation of seismic conditions stroitelstva sites of nuclear power plants], Moskva, Jenergoatomizdat.[Moscow, Energoatomizdat], 1987, Pp.3-10.
  2. Dovbnich M.M. Dopolnitel'nye issledovaniya seysmicheskikh i seysmotektonicheskikh usloviy ploshchadki Zaporozhskoy AES [Additional studies of seismic and seismotectonic conditions of the site of Zaporizhzhya NPP], Seysmicheskoe mikrorayonirovanie metodom seysmicheskikh zhestkostey i raschetnymi metodami (Otchet) [Seismic microzoning by seismic stiffness and calculation methods (Report)], Dnepropetrovsk, 2012.
  3. Zaxy`st vid nebezpechny`x geologichny`x procesiv, shkidly`vy`x ekspluatacijny`x vply`viv, vid pozhezhi. Budivny`cztvo u sejsmichny`x rajonax Ukrayiny`. DBN V. 1.1-12:2006. – Ky`yiv [Zahist od nebezpechnih geologіchnih protsesіv, shkіdlivih ekspluatatsіynih vplivіv, after having odzhі. Budіvnitstvo have seysmіchnih regions of Ukraine. DBN V. 1.1-12: 2006, Kyiv], 2006, 84 p.
  4. Opredelenie seysmologicheskikh parametrov ploshchadki stroitel'stva Zaporozhskoy AES”. Otchet VNII AES [Determination of seismic parameters of ploschadki construction Zaporizhzhya. (Report) VNII AES.NPO “Energiya”], Yerevan, 1982.
  5. Pustovitenko B.G., Kul'chitskiy V.E., Pustovitenko A.A. Novye karty obshchego seysmicheskogo rayonirovaniya territorii Ukrainy. Osobennosti modeli dolgovremennoy seysmicheskoy opasnosti [New maps of general seismic zoning of Ukraine. Specially-long model of seismic hazard], Geofiz. Zhurn.[Geofiz. Zh.], 2006, T. 28, № 3, pp. 54-77.
  6. Pustovitenko B.G., Safronov O.N., Kul'chitskiy V.E., Dovbnich M.M., Bushmakina G.N. Dopolnitel'nye issledovaniya seysmicheskikh i seysmotektonicheskikh usloviy ploshchadki Zaporozhskoy AES. Seysmotektonicheskie i seysmologicheskie issledovaniya (I-II etap). Otchet [Prepolnitelnye study of seismic and seismotectonic conditions of the site bingerozhskoy plant. Seismotectonic and seismiclogical studies (I-II stage). Report], Institut geofiziki im. S.I. Subbotina NAN Ukrainy, Dnepropetrovsk-Simferopol' [Institute of Geophysics. S.I. Subbotin NAS of Ukraine, Dnepropetrovsk, Simferopol], 2012, 2013. 
  7. Seysmichnost' i seysmicheskoe rayonirovanie Severnoy Evrazii [Seismicity and seismic zoning Setrue Eurasia], M.: IFZ RAN, [Moscow, IPE RAS], 1992, Vol.1, 303p. 
  8. Seriya norm MAGATE po bezopasnosti. Otsenka seysmicheskogo riska dlya atomnykh stantsiy. Rukovodstvo [A series of IAEA Safety Standards. Assessment of seismic risk for nuclear power plants. Guide. № NS-G-3.3],  Vena [Vienna], 2008.
  9. Shkala seysmicheskoy intensivnosti DSTU B.V.1.1-28:2010 [The scale of seismic intensity DSTU B.V.1.1-28: 2010], Minregionbud Ukrainy [Minregionbud Ukraine], 2011, 46 p.
  10. Ulomov V.I. Makroseysmicheskiy rezhim i differentsirovannaya otsenka seysmicheskikh vozdeystviy [Macroseismic mode and differential-ferentsirovannaya evaluation of seismic cartaction ],GeoRisk [Geohazards], 2009, no. 3, pp 16-19.