3(1)2021

In this Number

(19 papers)
Yurij Furdas , Khrystyna Kozak, Olena Savchenko, Mariia Lunyk, Mykola Hensetskyy
DOI: https://doi.org/10.23939/jtbp2021.01.029
29-34
Tetiana Kropyvnytska, Iryna Нeviuk, Roksolana Stekhna, Oksana Rykhlitska, Lidiia Deschenko
DOI: https://doi.org/10.23939/jtbp2021.01.035
35-41
Orest Voznyak, Khrystyna Myroniuk, I. Sukholova, Oleksandr Dovbush, Mariana Kasynets
DOI: https://doi.org/10.23939/jtbp2021.01.042
42-50
Volodymyr Pashkevych, Maksym Malashkin, Vasyl Zhelykh, Orest Lozynskyy
DOI: https://doi.org/10.23939/jtbp2021.01.051
51-63
Myron Hohol, Ivan Peleshko, Oleksii Petrenko, Dmytro Sydorak
DOI: https://doi.org/10.23939/jtbp2021.01.064
64-71
Iryna Kirakevych, Myroslav Sanytsky, Orest Shyiko, Roman Kagarlitskiy
DOI: https://doi.org/10.23939/jtbp2021.01.079
79-84
Orest Voznyak, Yurii Yurkevych, Oleksandr Dovbush, Khrystyna Myroniuk, I. Sukholova
DOI: https://doi.org/10.23939/jtbp2021.01.120
120-127
Vasyl Zhelykh, Mariana Kasynets, Khrystyna Myroniuk, Uliana Marushchak, Bogdan Gulai
DOI: https://doi.org/10.23939/jtbp2021.01.137
137-142