алкілування

Synthesis and properties of 4,6-dimethylpyrimidine-2-yl esters of aromatic thiosulfoacids.

Methods for the synthesis of thiosulfoesters with a pyrimidine moiety were investigated by the interaction of sulfinic acids with 4,6-dimethylpyrimidine-2-yl sulfenamide. The interaction of 4,6-dimethylpyrimidin-2-yl esters of aromatic thiosulfoacids with amines (benzylamine, morpholine, ammonia) was investigated.

SYNTHESIS AND PROPERTIES OF 4-AMINO-2-METHYL-PYRIMIDINE-5-IL-METHYL ESTERS OF AROMATIC THIOSULFOACIDS

Derivatives of pyrimidine are the object of interest to researchers working in the field of medical chemistry. However, despite the rich history of searching for potential biologically active agents among substances containing this heterocyclic fragment, their potential is still unused. There are vitamins, vasodilators, antidiabetic, antibacterial, antimalarial substances among the derivatives of pyrimidine. A special group among the biologically active compounds is sulfurcontaining derivatives of pyrimidine (sulfides, salts of sulfonic acids, sulfonamides, sulfenamides, disulfides).

Синтез етерів на основі спиртів сивушної олії

Досліджено процес дегідратації вищих спиртів з метою утворення складних ефірів шляхом утилізації відходу спиртового виробництва. Вивчено вплив умов проведення процесу дегідратації на його технологічні параметри. Проведено процес внутрішньомолекулярної дегідратації спиртів з подальшим алкілуванням етилового спирту. Вивчення впливу синтезованого ефіру на густину, фракцiйний склад бензину, а також на його детонаційні властивості. Визначено, що утворені етери  суттєво підвищують октанове число бензину та покращують його  експлуатаційні властивості.

Синтез карбоксиалкілових естерів ароматичних тіосульфокислот та прогнозування їх біологічної активності на основі віртуального скринінгу і drug-like характеристик

A number of carboxyalkyl thiosulfosters were synthesized by the alkylation of sodium and potassium salts of aromatic thiosulfonic acid with cyclic esters of carboxylic acids and their drug-like parameters were calculated. Prediction of the biological activity of synthesized thiosulfoesters was realized by means of the PASS computer program. Синтезовано ряд карбоксиалкілових тіосульфоестерів алкілуванням натрієвих і калієвих солей ароматичних тіосульфокислот і визначено їх лікоподібні (“drug-like”) характеристики.