композиції

COMBINED SOLUTIONS USING BIOSURFACTANTS BASED ON WATER-INSOLUTE BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS

Solutions of biologically active substances insoluble in water (thiosulfoesters, anthraquinone derivatives, pyrazoline) were obtained using a combined solvent and biogenic surfactants. For this purpose were used rhamnolipids, their biocomplex with polysaccharides synthesized by the Pseudomonas SP strain. PS-17, trehalosolipids of the Rhodococcus erythropolis AU-1 strain, and the commercial biosurfactant surfactant. Aqueous dispersed systems of the studied substances were also obtained. The research results have prospects for use in pharmacy.

Рістрегулююча активність композицій на основі алілтіосульфанілату та біопар щодо гарбуза звичайного

Досліджено вплив композицій на основі алілтіосульфанілату та поверхнево-активного рамноліпідного біокомплексу (за різних співвідношень), на схожість і ростові показники гарбуза звичайного (Cucurbita pepo) – однієї з важливих сільськогосподарських культур. Встановлено ефективність створених композицій для вирощування гарбуза – суттєво підвищувалися схожість насіння та ростові показники (збільшення довжини пагона; кількості квіток; росту листя), а також покращувалася життєздатність рослин гарбуза.