Рістрегулююча активність композицій на основі алілтіосульфанілату та біопар щодо гарбуза звичайного

2017;
: pp. 229-233
1
Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України
2
Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України
3
Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України
4
Lviv Polytechnic National University
5
Lviv Polytechnic National University

Досліджено вплив композицій на основі алілтіосульфанілату та поверхнево-активного рамноліпідного біокомплексу (за різних співвідношень), на схожість і ростові показники гарбуза звичайного (Cucurbita pepo) – однієї з важливих сільськогосподарських культур. Встановлено ефективність створених композицій для вирощування гарбуза – суттєво підвищувалися схожість насіння та ростові показники (збільшення довжини пагона; кількості квіток; росту листя), а також покращувалася життєздатність рослин гарбуза. Найбільш ефективним препаратом виявилася композиція алілтіосульфанілату та біоПАР за  співвідношення 1:1.

The influence of compositions based on alilthiosulfanilate and surface-active rhamnolipid biocomplex (at different ratios) on germination and growth indexes of pumpkin ordinary (Cucurbita pepo) - one of the most important crops was studied. Effectiveness of the compositions for growing pumpkins – significantly raised seed germination and growth rates (increasing the length of the shoot, the number of flowers, leaf growth) and get better vitality of plants pumpkin were established. The most effective composition of alilthiosulfanilate and biosurfactant have the ratio of 1: 1.

 

1. Cемен Д. Т. Гарбуз на насіння – прибуткова культура / Д. Т. Семен // Вісник аграрної науки Причорномор’я – 2013. – Вип. 1. – С. 178–183.  2. Жатова Г. О. Підвищення посівних якостей насіння соняшнику / Г. О. Жатова // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету.– Біла Церква : БНАУ, 2008. – Вип. 52. – С.150–153. 3. Кавунець В. П. Якість і врожайні властивості насіння / В. П. Кавунець, В. М. Маласай // Насінництво, 2006. – №1. – С. 19–21. 4.Покопцева Л. Регулятори росту для соняшнику / Л. Покопцева // The ukrainian Farmer. – К.: ТОВ "АГП Медіа", 2011. – № 2. – С. 28–29. 5. Поляков О. Додаткове живлення соняшнику / О. Поляков, О. Нікітенко // Пропозиція. – 2013. – № 6. – С. 57–58.  6. Анішин Л. Регулятори росту рослин: сумніви і факти / Л. Анішин // Пропозиція – 2002. – № 5. – С. 64–65. 7. Пономаренко, С.П. Регулятори росту в рослинництві – український прорив [Текст]: Международная конференция Радостим 2008 / С.П. Пономаренко // Биологические препараты в растениеводстве. – К., 2008. – С. 45–48. 8. Лубенець В. І. Тіосульфонати: синтез і властивості / Лубенець В.І. // Укр. хім. журн. – 2003. – 273 Т. 69, № 3. – С. 109–117. 9. Pacwa-Płociniczak M., Płaza G.A., Piotrowska-Seget Z., Cameotra S.S. Environmental applications of biosurfactants: recent advances. Int. J. Mol. Sci. 2011, V. 12, P. 633–654. 10. Sachdev D.P., Cameotra S.S. Biosurfactants in agriculture // Applied Microbiology and Biotechnology – 2013. – 97. С. 1005–1016. 11. Швець В.В. Антимікробна активність композицій на основі похідних тіосульфокислот та біоПАР щодо фітопатогенів Agrobacterium tumefaciens та Clavibacter michiganensis: І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «БІОТЕХНОЛОГІЯ: ДОСВІД, ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ» 2016 / В.В. Швець, О.В. Карпенко, І.В. Карпенко, В.І. Лубенець, В.П. Новіков //Індустріальна та харчова біотехнологія. – К., 2016. – С. 206–211.