полівінілхлорид

Poly(Vinyl Chloride)-Polystyrene Materials with Polymer-Silicate Fillers

The features of obtaining and modifying Ba- and Zn-containing polymer-silicate fillers have been researched. The influence of polystyrene modifiers (suspension and impact-resistant polystyrene) and finely dispersed Ba- and Zn-containing polymer-silicate fillers on the gelation process, view of flow curves, rheological properties: flow index, flow limit, thermal stability, surface hardness and elasticity of plasticized poly(vinyl chloride) have been discovered.

PECULIARITIES OF METALLIZATION OF POLYVINYL CHLORIDE GRANULES

The results of experimental studies of copper plating of polyvinyl chloride granules in a chemical precipitation solution are presented. The influence of the surface area of polyvinyl chloride granules on the kinetic regularities of copper reduction and the copper content on metallized granules has been studied. It is established that the surface area of polyvinyl chloride granules has a significant effect on the rate of reduction of copper ions and does not affect the amount of reduced copper.

Modified polyvinyl chloride composites with metal-containing polymer-silicate fillers

The influence of the nature of the metal-containing polymer-silicate fillers on morphology, surface hardness, Vicat softening point and elastic-plastic properties of PVC plasticates has been researched. The influence of polymer-silicate fillers on physic-mechanical and thermal properties and the conditions directional regulation of technological and operational properties of modified composites has been established.  

THE TECHNOLOGY OF METALLIZATION OF GRANULATED POLYMER RAWMATERIALS

The high demand of polymer composite for modern technique causes the need to create new varieties of such materials. At present, the production of a wide range of fillers and polymer matrices has already been produced, which allows the use of polymer composite materials as both structural materials and special purpose materials.

THE INFLUENCE OF THE POLY(VINYL CHLORIDE) ON THE CHEMICAL STABILITY OF POLYESTER COMPOSITES

The influence of the polymeric modifier – poly(vinyl chloride) on the chemical stability of polyester composites was investigated. From the results of the research, it is found that equilibrium water absorption for polyester composites is established within 7-14 days. Water absorption of unmodified polyester material is about 1,5%.

Дослідження ефективності активації порошкоподібного полівінілхлориду

Наведено результати експериментальних досліджень особливостей механічної активації порошкоподібного суспензійного полівінілхлориду цинком. Розроблено методику дослідження ефективності механічної активації порошкоподібної полімерної сировини дрібнодисперсними металами. Досліджено вплив співвідношення порошкоподібного полівінілхлориду і дрібнодисперсного цинку, часу обробки суміші, а також ступеня завантаження кульового млина на ефективність активації полімерної поверхні.

Вплив полімерного модифікатора на процес структурування ненасиченої поліестерної смоли

Досліджено вплив полімерного модифікатора полівінілхлориду на процес структурування ненасичених поліестерних смол. На підставі ротаційної віскозиметрії виявлено, що введення полівінілхлориду в кількості 2-5 мас.ч. пришвидшує наростання значення в’язкості досліджуваних систем, що обумовлено впливом полімерного модифікатора на характер міжмолекулярних взаємодій між компонентами системи. Встановлено, що введення полівінілхлориду в композиції на основі ненасичених поліестерних смол зменшує як час гелеутворення, так і час мікрогелеутворення.

Використання відходів олієжирової промисловості для модифікації мінеральних наповнювачів

Одержано полімерні композиційні матеріали (ПКМ) на основі полістиролу та полівінілхлориду. В процесі даної роботи були отримані ПКМ з такими модифікованими та не модифікованими наповнювачами: крейда, каолін, аеросил, діоксид титану, оксид алюмінію.

Вплив міжмолекулярних взаємодій на сумісність полівінілхлориду і полістиролу у діестерфталатних пластифікаторах

The influence of component composition and nature of plasticizer on the nature of intermolecular interactions in the system polyvinyl chloride - polystyrene - diesterphtalate and optical properties of polymer solutions is ascertained. The influence of intermolecular interactions on the compatibility parameter between macromolecules is revealed. Встановлений вплив компонентного складу і природи пластифікатора на характер міжмолекулярних взаємодій у системі полівінілхлорид – полістирол – діестерфталат та оптичні характеристики розчинів полімерів.

Металізація полівінілхлоридного пластикату хімічним відновленням у розчинах

Наведено результати досліджень особливостей металізації активованої цинком
поверхні полівінілхлоридного пластикату в розчинах хімічного відновлення. До-
сліджено вплив щільності завантаження полімерної сировини та початкового рН роз-
чинів на швидкість і ефективність осадження міді на активованій полівінілхлоридній
поверхні. Встановлено, що зміною щільності завантаження та початкового рН розчинів
можна ефективно впливати на процес відновлення міді, а отже, контролювати вміст