топологія

Виділення псевдоінваріантів та квазістаціонарних ділянок мовних сигналів на основі сингулярних розкладів

Запропоновано методи розв’язання задачі побудови квазістаціонарних ділянок мовного сигналу, які ґрунтуються на характеристиках сингулярного розкладу квадратних дійсно визначених матриць операторів, визначених на елементарних ділянках. Особливістю цих методів є їх унезалежнення від моделі мовотворення.

Модифікований алгоритм Гоморі-Ху для оптимізації мереж, основаних на технології SDH

Запропоновано модифікований алгоритм Гоморі-Ху для оптимізації мереж, орієн- тованих на технологію SDH.

Modified Gomory-Hu SDH oriented algorithm for network optimization is proposed.

Використання математичних статистик для суміщення зображень набору

Розроблено швидкий метод суміщення зображень у наборі однотипних зображень на основі розв’язання задачі майже факторизації простору топології зображень з подальшим звуженням цього простору через розв’язання задачі пошуку кореляційного максимуму. Задача майже факторизації формулюється через введення напівметрики стосовно дисперсії кольору елементів топології зображення.

Модифікований алгоритм Гоморі–Ху для оптимізації топології комп’ютерних мереж

Запропоновано модифікований алгоритм Гоморі–Ху для оптимізації топології мереж, орієнтованих на стандартну ієрархію швидкостей.

Modified Gomory–Hu standard bit rate oriented algorithm for network topology optimization is proposed.

The phenomenon of topological inconsistencies of frames of map sheets during the creation of the main state topographic map

The aim of this work – research of topological inconsistencies during adjustment and junction of adjacent map sheets of digital topographic maps of scale 1:50000 with the use of rigorous analytical geodetic methods on the reference ellipsoid in the geoinformation environment.

Дослідження, моделювання та проектування складних мереж

There was given review of empirical and theoretical research results of complex networks. There are the main characteristics by which we study the topology and evolution of networks in time, which are the result of human activity. Focus on the dynamic properties of the Internet and on analysis of behaviour in time of its basic characteristics. There was investigated the topology of local computer network BW-Star & Fox Net in Chernivtsy.