топологія

Виділення псевдоінваріантів та квазістаціонарних ділянок мовних сигналів на основі сингулярних розкладів

Запропоновано методи розв’язання задачі побудови квазістаціонарних ділянок мовного сигналу, які ґрунтуються на характеристиках сингулярного розкладу квадратних дійсно визначених матриць операторів, визначених на елементарних ділянках. Особливістю цих методів є їх унезалежнення від моделі мовотворення.

Модифікований алгоритм Гоморі-Ху для оптимізації мереж, основаних на технології SDH

Запропоновано модифікований алгоритм Гоморі-Ху для оптимізації мереж, орієн- тованих на технологію SDH.

Modified Gomory-Hu SDH oriented algorithm for network optimization is proposed.

Використання математичних статистик для суміщення зображень набору

Розроблено швидкий метод суміщення зображень у наборі однотипних зображень на основі розв’язання задачі майже факторизації простору топології зображень з подальшим звуженням цього простору через розв’язання задачі пошуку кореляційного максимуму. Задача майже факторизації формулюється через введення напівметрики стосовно дисперсії кольору елементів топології зображення.

Модифікований алгоритм Гоморі–Ху для оптимізації топології комп’ютерних мереж

Запропоновано модифікований алгоритм Гоморі–Ху для оптимізації топології мереж, орієнтованих на стандартну ієрархію швидкостей.

Modified Gomory–Hu standard bit rate oriented algorithm for network topology optimization is proposed.

Феномен виникнення топологічних неузгодженостей рамок карт при створенні основної державної топографічної карти

Мета цієї роботи – дослідження топологічної неузгодженості під час зшивання та зведення рамок суміжних аркушів цифрових топографічних карт масштабу 1:50000 із застосуванням строгих аналітичних геодезичних методів на референц-еліпсоїді у геоінформаційному середовищі.

Дослідження, моделювання та проектування складних мереж

Здійснено огляд емпіричних та теоретичних результатів досліджень складних мереж. Наведено основні характеристики, на основі яких вивчаються топологія та еволюція у часі мереж, що виникли в результаті життєдіяльності людини. Зосереджено увагу на динамічних властивостях Інтернету та на аналізі поведінки в часі його основних характеристик. Досліджено топологію локальної комп’ютерної мережі BW-Star & Fox Net в місті Чернівці.