Implementation issues of international standards in human POWs

Автори: 
Iryna Zarowska

The article examines the legal aspects of the rights of prisoners of war. The attention to international standards in the treatment of this category of persons. Defined entities are entitled to POW status. Highlights the need to improve accountability for violations of human prisoners.

  1. Звіт управління ООН з координації гуманітарних питань. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA%20Ukraine%... 20Report%20number%2033.pdf/
  2. Сірант М. М. міжнародне публічне право: схеми та дефініції. – Камянець-Подільський: ПП “Медобори-2006”, 2013. – 216 с.
  3. Грушко М. В. Особливості несамовиконуваних та самовиконуваних норм щодо захисту військовополонених / М. В. Грушко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 5. – С. 122–128.
  4. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв збройних конфліктів міжнародного характеру (Протокол I): Міжнародний документ від 8 червня 1977 р. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua: Документ 995.911.
  5. Конвенция об обращении с военнопленными: Международный документ от 12 августа 1949 г. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. Документ 995.153.
  6. Основні принципи правового режиму комбатантів, що борються проти колоніалізму та іноземного панування і расистських режимів : резолюція Генеральної Асамблеї ООН 3103 (XXVIII) від 12 груд. 1973 р. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://daccess-dds-ny.un.org/ doc/RESOLUTЮN/GEN/NR0/284/77/ШG/NR028477.pdf?OpenElement.
  7. Жаровська І. М. Міжнародне гуманітарне право: навч. посіб. / І. М. Жаровська. – К.: Атіка, 2010. – 280 с.
  8. Грушко М. В. Поняття “військовополонений” в міжнародному гуманітарному праві / М. В. Грушко //Актуальні проблеми держави і права. – 2010. – Вип. 52. – С. 377–387.
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 813(5): 350–355