Organizational and legal print participation of citizen in the boundaries of ocran state borders of Ukraine

Received: December 28, 2015
Accepted: December 28, 2015
Автори: 
A. F. Mota

In the article the legal regulation and the possible forms of participation of citizens in the
protection of the state border of Ukraine. This activity is analyzed on the basis of the existing
administrative legislation. The features to attract people to the protection of the state border
as part of the state bodies and public associations

1. Концепція інтегрованого управління кордонами: схв. розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 27 жовтня 2010 р. № 2031-р // Офіційний вісник України. – 2010. – № 83. – Ст. 2918.
2. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (з наступними змінами та
доповненнями). 3. Остапенко О. І. Адміністративна деліктологія: соціально-правовий феномен і
проблеми розвитку. – Львів: Львівський інститут внутрішніх справ при Українській академії
внутрішніх справ, 1995. – 31 с. 4. Бельский К. С. Феноменология административного права. –
Смоленск, 1995. – 144 с. 5. Про Державну прикордонну службу України: Закон України від
3.04.2003 р. // Урядовий кур’єр. – 2003. – 7 травня (з наступними змінами та доповненнями).
6. Інструкція про застосування зброї, бойової техніки, озброєння кораблів (катерів), літаків і
вертольотів Державної прикордонної служби України, спеціальних засобів та заходів фізичного
впливу під час охорони державного кордону та виключної (морської) економічної зони України:
затв. наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України № 200 від 21 жовтня
2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. – № 43. – Ст. 2287. 7. Про військовий обов’язок і
військову службу: Закон України в редакції від 4 квітня 2006 року // Відомості Верховної Ради
України. – 2006. – № 38. – Ст. 324 (з наступними змінами та доповненнями). 8. Положення про
проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України:
затв. Указом Президента України № 1115/2009 від 29 грудня 2009 року // Офіційний вісник
України. – 2009. – № 101. – Ст. 3513. 9. Перелік військових посад Державної прикордонної служби
України, які в мирний час можуть бути заміщені цивільними особами на умовах строкового
трудового договору: затв. наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України у
редакції від 12 березня 2012 року // Офіційний вісник України. – 2011. – № 71. – Ст. 2700.
10. Інструкція з організації оперативно-службової діяльності відділу прикордонної служби
Державної прикордонної служби України. Частина II (зміна прикордонних нарядів, прикордонний
наряд, дільничний інспектор прикордонної служби): затв. наказом Адміністрації Державної
прикордонної служби України від 29 грудня 2009 року № 1040. – Хмельницький: Вид-во
Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2010. –
75 с. 11. Інструкція з оформлення посадовими особами Державної прикордонної служби України
матеріалів справ про адміністративні правопорушення: затв. наказом МВС України № 898 від
18 вересня 2013 року // Офіційний вісник України. – 2013. – № 82. – Ст. 3056. 12. Про громадські
об’єднання: Закон України від 22 березня 2012 року // Відомості Верховної Ради України. – 2013. –
№ 1. – Ст. 1 (з наступними змінами та доповненнями). 13. Про участь громадян в охороні
громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22 червня 2000 року // Відомості
Верховної Ради України. – 2000. – № 40. – Ст. 338 (з наступними змінами та доповненнями).
14. Пильнує “Славутська Січ” // Прикордонник України. – 2014. – 18 квітня. 15. Інструкція про
роботу з громадськими формуваннями з охорони державного кордону: затв. наказом МВС України
№ 948 від 15 вересня 2014 року // Офіційний вісник України. – 2014. – №85. – Ст. 2416.