Civil society as a form of expression of the collective consciousness

Received: December 30, 2015
Accepted: December 30, 2015
Authors: 

V. V. Muzh

The article is dedicated to the formation of a collective consciousness through the forms
and mechanisms of civil society. The author highlighted the functions of civil society
institutions, that exercising influence on the formation of legal consciousness of society
including human rights, information and ideology. We come to the conclusion that civil society
acts as the center of the formation of collective consciousness and its source of institutes of
formation of the consciousness of citizens

1. Кравченко С. Громадська правова свідомість як необхідний елемент побудови
громадянського суспільства в Україні [Текст] / С. Кравченко // Право України. – 2009. – № 12. –
С. 140–143. 2. Ковальчук В. Б. Громадянська правосвідомість як фактор утвердження
легітимності державної влади [Електронний ресурс] / В. Б. Ковальчук // Вісник Академії митної
служби України. Сер. : Право. – 2014. – № 1. – С. 47–53. – Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/jpdf/
vamsup_2014_1_8. pdf. 3. Цимбалюк М. Громадянське суспільство як фактор утвердження
демократичної правосвідомості / М. Цимбалюк // Право України. – 2007. – № 11. – С. 21–25.
4. Череватюк В. Б. Громадянське суспільство як модель взаємовідносин людини та держави: від
історії до сучасності [Електронний ресурс] / В. Б. Череватюк, Ю. Є. Олексієнко // Юридичний
вісник. Повітряне і космічне право. – 2014. – № 2. – С. 35–40. – Режим доступу: http://nbuv. gov.
ua/j-pdf/Npnau_2014_2_9. pdf. 5. Гарасимів Т. З. Інституції громадянського суспільства та правової
держави: проблеми взаємодії / Т. З. Гарасимів // Державотворення та право творення в Україні:
проблеми та перспективи розвитку: матеріали ІІ заочної наук.-практ. конф. (Львів, 16 квітня
2015 р.). – Львів: ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2015. – С. 8–10. 6. Сосновський М. В.
Проблеми та перспективи розвитку громадянського суспільства в Україні / М. В. Сосновський,
В. В. Шишко // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи
розвитку: матеріали учасників ІІ заочної наук.-практ. конф. (Львів, 16 квітня 2015 р.). – Львів:
ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2015. – С. 138–141. 7. Буник М. З. Концептуальні засади
взаємодії політики і управління [Текст]: навч. посіб. / М. З. Буник. – Вид. 2-ге, випр. – Львів : ЛРІДУ
НАДУ, 2012. – 136 с. 8. Томаш Л. В. Громадянське суспільство як система забезпечення
життєдіяльності політичної, економічної, соціальної та духовної сфер [Електронний ресурс] /
Л. В. Томаш // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 2. – С. 366-371. – Режим
доступу: http://nbuv. gov. ua/j-pdf/Chkup_2012_2_89. pdf.