Criminalistics description of crimes that is accomplished in the field of the having a special purpose specialized state funds

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 522–528

Authors: 

N. Hula

In the article a question is considered criminalistics description of crimes that is accomplished in the field of the having a special purpose specialized state funds. Basic crimes are certain that is accomplished in the marked sphere. The features of feasance of offences are outlined in the field of the having a special purpose specialized state funds. The separate methods of feasance of offences are considered in the field of the having a special purpose specialized state funds.

1. Spetsializirovannyi kurs kriminalistiki: uchebnik.[ Specialized course criminology]. Kyiv. NI i RIO KVSh MVD SSSR im. F. Z. Dzerzhinskogo Publ. 1987. 288 p 2. Kryminalistyka. Kryminalistychna taktyka i metodyka rozsliduvannya zlochyniv: pidruchnyk dlya studentiv yuryd. vuziv i fak. / za red. prof. V. Yu. Shepit’ka.[ Criminalistics. Forensic tactics and methods of crime investigation]. Kharkiv. Pravo Publ. 1998. pp. 144-145 3. Kriminalistika: ucheb. posobie. [criminalistics]. Moskva. Delo Publ. 1988. 304 p. 4. Starushkevych A. V. Kryminalistychna kharakterystyka zlochyniv / A. V. Starushkevych[Forensic characterization of crimes]. Kyiv. NTV “Pravnyk” Publ. 1997. 63 p. 5. Kolesnichenko A. N. Nauchnye i pravovye osnovy rassledovaniya ogtdel’nykh vidov prestuplenii: Avtoref. Dis. dokt. yurid. Nauk.[ Scientific and legal framework of the investigation of certain types of crime]. Khar’kov. 1967. 35 p. 6. Tanasevich V. G. і Obraztsov V. A. O kriminalisticheskoi kharakteristike prestuplenii. Voprosy bor’by s prestupnost’yu.[ About forensic characterization of crimes ]. Moskva. 1976. Vyp. pp .25. 7. Belkin R. S. Kurs sovetskoi kriminalistiki. Ucheb. Posobie dlya vuzov. 3-e izd., dopolnennoe [Rate of Soviet criminology]- Moskva. YuNITI - DANA, Zakon i pravo Publ. 2001. 837 p. 8. Rassledovanie ugolovnykh del. (Posobie dlya prakticheskikh rabotnikov). Pod obshchei redaktsiei P. P. Pikhaioenko.[ Investigation of criminal cases] Kiev. Redaktsionno - izdatel’skii otdel MOOP USSR Publ. 1966. 814 p. 9. Savchuk T. I. Ponyattya ekonomichnykh zlochyniv ta yikh vydy. Pravo i bezpeka. / T. I. Savchuk. [The concept of economic crimes and types] Kharkiv. KhNUVS Publ. 2009. Vol 1. pp. 71- 76. 10. Saterlend E. Yavlyayutsya li prestupleniya lyudei u belykh vorotnichkakh prestupleiiyami / E. Saterlend // Sotsiologiya prestupnosti: sb. statei. [Are the crimes of men in white-collar crime] Moskva. 1996. pp . 45 - 59. 11. Kal’man O. H. Ekonomichna zlochynnist’ i sumizhni z neyu ponyattya / O. H. Kal’man [Economic crime and related concepts]. Problemy zakonnosti. 2002. Vol.55. pp.133 – 141. 12. Bilous V. T. Koordynatsiya borot’by z ekonomichnoyu zlochynnistyu: [monohr.]. Bilous V. T. [Coordination of the fight against economic crime]. Irpin’: Akad. derzh. podatk, sluzhby Ukrayiny. 2002. 449 p. 13. Vasylynchuk V. I. Operatyvno-rozshukova profilaktyka zlochyniv pidrozdilamy DSBEZ u sferi hospodars’koyi diyal’nosti / V. I. Vasylynchuk. Naukovyy visnyk Natsional’noyi akademiyi vnutrishnikh sprav. [Operational-investigative crime prevention units GSBEP in economic activity]. Kyiv: NAVSU Publ. 2004. Vol 5. pp. 66-72. 14. Hutorova N. O. Kryminal’no - pravova okhorona derzhavnykh finansiv Ukrayiny: monohrafiya / N. O. Hutorova.[ Criminal legal protection of public finances Ukraine] Kharkiv.: Vyd - vo Nats. un - tu vnutr. sprav Publ. 2001. 384 p. 15. Makarov A. V. Prestupnost’ u byudzhetnoi sfere: ponyatie, tendentsii, preduprezhdenie. / A. V. Makarov [Crime in the public sector: the concept, trends, prevention]. Sankt - Peterburg. Neva Publ. 2005. 365 p. 16. Pro stan protydiyi ekonomichniy zlochynnosti v Ukrayini v 2013 r. [About the level of combating economic crime in Ukraine in 2013] Kyiv. DIAZ MVS Ukrayiny Publ. 2013. 45 p. 17. Anisimov Yu. L. Kvalifikatsiya prestuplenii v efere byudzhetnikh otnoshenii / Yu. L. Anisimov. [Qualification of crimes in the sphere of budgetary relations]. Nizhnii Novgorod. Volga Publ. 2002. 243 p. 18. Tytarenko O. Zlochyny, pov“yazani z nezakonnym vykorystannyam byudzhetnykh koshtiv: vyznachennya ponyattya. O. Tytarenko, V. Rufanova.
 [Crimes related to illegal use of budgetary funds: the definition]. Yurydychna Ukrayina. Kyiv. Yurinkom Inter Publ. – 2011. – Vol. 2. – P.99–103 19. Skalozub L. P. Orhanizatsiyni zasady protydiyi zlochynam u byudzhetniy sferi: shlyakhy yikh udoskonalennya. L. P. Skalozub, V. I. Vasylynchuk[Organizational principles of combating crime in the public sector: ways to improve them]. Naukovyy visn. L’viv, derzh. un-tu vnutr. sprav Publ. 2009. Vol. 2. pp. 335-342. 20. Pylypenko V. Naukovo-praktychni aspekty prytyahnennya do kryminal’noyi vidpovidal’nosti za zlochyny u byudzhetniy sferi. V. Pylypenko. Finansovyy kontrol’.[ Scientific - practical aspects of criminal liability for offenses in the public sector] Kyiv. 2010. Vol. 7 (60). pp.36-38. 21. Turkina
N. V. Ob“yekt byudzhetnoho pravoporushennya (finansovo-pravovi aspekty). N. V. Turkina. Pravo i bezpeka.[ Object of budget offences (financial-legal aspects)] Naukovyy zhurnal Kharkivs’koho Natsional’noho universytetu vnutrishnikh sprav. Kharkiv. KhNUVS Publ. 2004. Vol. 3,1. pp. 170–173.