State and administrative enforcement: theoretical concepts and signs

Автори: 
S. Dembitska

The article examines the concept of administrative coercion as one of the types of state law enforcement. Reveals the special place administrative sanctions in state management activities, as a method of influence on improper behavior of citizens

1. Hryanka H. V. Administratyvnyy prymus u publichnomu administruvanni H. V. Hryanka Naukovyy visnyk Natsional'noyi akademiyi vnutrishnikh sprav. 2011. vol 6 (79). pp. 206–215. 2. Ivans'kyy A.Y. Finansovo-pravova vidpovidal'nist' ta finansovo-pravovyy prymus A. Y. Ivans'kyy Naukovyy visnyk Dnipropetrovs'koho universytetu vnutrishnikh sprav. 2010. vol 4. pp. 157–166. 3. Kolomoyets' T. O. Administratyvnyy prymus u publichnomu pravi Ukrayiny: teoriya, dosvid, ta praktyka realizatsiyi:
[monohr.] Kolomoyets' T. O. Zaporizhzhya: Polihraf, 2004. 404 p. 4. Derzhavne upravlinnya ta administratyvne pravo v suchasniy Ukrayini: aktual'ni problemy reformuvannya Za zah.red. V. B. Aver"yanova, I. B. Koliushko. K., 1999. 464 p. 5. O. P. Kotlyarenko Rol' prymusu v pravookhoronniy diyal'nosti viys'kovoyi sluzhby pravoporyadku O. P. Kotlyarenko Byuleten' ministerstva yustytsiyi. Zahal'noderzhavne naukovo-praktychne fakhove vydannya. 2013. vol 6 (140). pp. 109–118. 6. Kivalov S.V., Bila L.R. Administratyvne pravo Ukrayiny: Navchal'no-metodychnyy posibnyk. Vyd. druhe, pererob. i dop. Odesa: Yurydychna literatura, 2002. 312 p. 7. Shevchuk O. M. Zasoby derzhavnoho prymusu u pravoviy systemi Ukrayiny: avtoref.dys. na zdobuttya nauk.stupenya kand.yuryd.nauk: spets. 12.00.07 O. M. Shevchuk. Kharkiv, 2003. 20 p. 8. Ivanyts'kyy A. M. Spivvidnoshennya ponyat' vlady i prava A. M. Ivanyts'kyy Aktual'ni problemy yurydychnoyi nauky: Zbirnyk tez Mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi “Odynadtsyati osinni yurydychni chytannya” [m. Khmel'nyts'kyy, 23–24 lystopada 2012 roku]: u 4-kh chast. Chastyna persha. Khmel'nyts'kyy: Vydavnytstvo Khmel'nyts'koho universytetu upravlinnya ta prava, 2012. pp.57–59. 9. Aver'ianov V.B. Organizatsiia apparata gosudarstvennogo upravleniia. (Strukturno-funktsional'nyi aspekt) V. B. Aver'ianov. K. : Naukova dumka, 1985. 146 p. 10. D.Luk"yanets' Stereotypy v administratyvnomu pravi: perekonannya ta prymus yak universal'ni metody derzhavnoho upravlinnya D. Luk"yanets' Publichne pravo. Naukovo-praktychnyy yurydychnyy zhurnal. 2012. vol 2 (6). pp. 37–42. 11. M. Loshyts'kyy Politseys'ke pravo v systemi prava Ukrayiny M. Loshyts'kyy Publichne pravo. Naukovo-praktychnyy yurydychnyy zhurnal. 2012. vol 3 (7). pp. 71–76. 12. Komzyuk A. T. Derzhavno-vladnyy aspekt administratyvnoho prymusu A. T. Komzyuk A. T. Komzyuk Visnyk Akademiyi pravovykh nauk. Kh., 2000. vol 4. pp. 129–137. 13. Holosnichenko I. P. Administratyvne pravo Ukrayiny: osnovni ponyattya. Zahal'na ta osnovna chastyna: [navch.posib.] Holosnichenko I. P, Stakhurs'kyy M. F, Zolotar'ova N. I. K., 2005. 231 p. 14. Bakhrakh D. N. Admynystratyvnoe pravo Rossyy. M. : Norma-Ynfra-M., 2002. 623 p. 15. Zabarnyy H. H., Kalyuzhnyy R. A., Tereshchuk O. V., Shkarupa V. K. Administratyvne pravo Ukrayiny: Posib. dlya pidhotovky do ispytiv. K. : Vyd. Palyvoda A.V., 2001. 194 p. 16. Popov L. L., Shergin A. P. Klassifikatsiia mer administrativnogo prinuzhdeniia Izvestiia vuzov. Pravovedenie. 1970. vol 5. pp. 40–49. 17. Teoryya prava y hosudarstva: uchenyk pod. red. V. V. Lazareva. [2-e yzd. pererab. y dopoln.]. Pravo y zakon, 2001. 18. Administratyvne pravo Ukrayiny : pidruchnyk Yu. P. Bytyak, V. M. Harashchuk, O. V. D'yachenko ta in. ; za red. Yu. P. Bytyaka. K. : Yurinkom Inter, 2006. 528 p. 19. Berlach A. I. Administratyvne pravo Ukrayiny. Navchal'nyy posibnyk / A. I. Berlach. K. : Universytet “Ukrayina”, 2005. 472 p. 20. Holosnichenko I. P., Stakhurs'kyy M. F., Zolotar'ova N. I. Administratyvne pravo Ukrayiny: osnovni ponyattya. Navchal'nyy posibnyk Za zah. red. doktora yurydychnykh nauk, profesora I. P. Holosnichenka. K. : HAN, 2005. 232 p. 21. Kuz'menko O. V. Fenomen administratyvno-pravovoho zaokhochennya : [monohr.] O. V. Kuz'menko, O. H. Strel'chenko.
L., 2010. 201 p. 22. Kaplunov A. I. Ob osnovnykh chertakh i poniatii gosudarstvennogo prinuzhdeniia A. I. Kaplunov Gosudarstvo i pravo. 2004. vol 12. pp. 10–17. 23. Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayins'koyi movy [Uklad.i holov. red. V. T. Busel]. K.; Irpin': VTF “Perun”, 2004. 1440 p. 24. Horyaynov A. M. Samozakhyst yak zasib pryvatnoho pravovoho prymusu A. M. Horyaynov Derzhava i pravo: zb.nauk.prats'. Yurydychni i politychni nauky. Vyp. 53. K.: In-t derzhavy i prava im. V. M. Korets'koho NAN Ukrayiny, 2011. pp. 384–390. 25. Chornomaz O. B. Zakhody administratyvnoho prymusu na zaliznychnomu transporti O. B. Chornomaz Naukovyy visnyk kyyivs'koho natsional'noho universytetu vnutrishnikh sprav. 2007. vol 1. pp. 39–45. 26. Prodayevych V. O. Mistse administratyvnoyi vidpovidal'nosti v systemi zakhodiv administratyvnoho prymusu : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.07 “administratyvne pravo i protses; finansove pravo; informatsiyne pravo” V. O. Prodayevych. K., 2007. 19 p. 27. Koreneva M. M. Do ponyattya ryzyku v administratyvnomu prymusi M. M. Koreneva Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya:
Yurysprudentsiya. Zb. nauk. prats'. vol 9-1. Odesa, 2014. pp. 77–80.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 250–256