Ukrainian national state: feature to historiosophy problem

Автори: 
I. Terlyuk

The phenomenon of Ukrainian state as a nation is investigated in the context of historiosophical approaches. It has been suggested that the process of Ukrainian national state is dependable on constants of values – a kind of national ideas within the stages of development of Ukrainian statehood. It is assumed that such value to the Ukrainian time laying the foundations of national statehood, can be considered the concept of “freedom” and subsequently derived from it “will”, “freedom”. They all have a modern day comparable to the concept of “democracy” in its broadest sense. It is noted that the perception and stubborn defending by the Ukrainians such a paradigm of the evolution of the state shows its conformity
essence (spirit) of Ukrainian nation.

1. Andrusyak T. Shlyakh do svobody (Mykhaylo Drahomanov pro prava lyudyny) / T. H. Andrusyak. – L’viv: Svit, 1998. – 192 s. 2. Barabash Yu. Prostorin’ Shevchenkovoho slova / Yu. Barabash. – K.: Tempora, 2011. – 508 s. 3. Bezklubyy O. Sutnist’ i sklad osobystykh nemaynovykh vidnosyn za statutamy Velykoho knyazivstva Lytovs’koho / O. Bezklubyy // Visnyk Kyyivs’koho natsional’noho un-tu im. T. Shevchenka. Yurydychni nauky. – 2013. – Vyp. 2 (96). – S. 74-77. 4. Drahomanov M. Shevchenko,
ukrayinofily y sotsializm // Drahomanov M. Vybrane (“…miy zadum zlozhyty ocherk istoriyi tsyvilizatsiyi na Ukrayini”) / Uporyad. ta avt. ist.-biohr. narysu R. S. Mishchuk; Prymit. R. S. Mishchuka, V. S. Shandry. – K.: Lybid’, 1991. – S. 327-429. 5. Kohut Z. Pereyaslavs’ka uhoda ta ideya spokonvichnykh prav Ukrayiny v politychniy ta istorychniy dumtsi Het’manshchyny / Zenon Kohut // Ukrayins’kyy arkheohrafichnyy shchorichnyk / Red. kol. tomu: Ya. Dashkevych (hol. redkol.), V. Brekhunenko, I. Butych, I. Hyrych,  V. Kravchenko, O. Todiychuk, Ya. Fedoruk (vidp. sekr.). NAN Ukrayiny. Arkheohrafichna komisiya, Instytut ukrayins’koyi arkheohrafiyi ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevs’koho. – Vyp. 10‒11. – T. 13‒14. – K., 2006. – S.291-297. 6. Konstytutsiya Ukrayins’koyi Narodn’oyi Respubliky (Statut pro derzhavnyy ustriy, prava i vil’nosti UNR) // [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: http://zakon5. rada. gov. ua/laws/show/n0002300-18. 7. Mikhnovs’kyy M. Osnovnyy zakon “Samostiynoyi Ukrayiny” Spilky Narodu Ukrayins’koho (Proekt, utvorenyy hrupoyu chleniv Ukrayins’koyi Narodnoyi partiyi) // Mikhnovs’kyy M. Suspil’no-politychni tvory / Mykola Mikhnovs’kyy. – K.: Smoloskyp, 2015. – 464 s. 8. Myronenko O. M. Vytoky ukrayins’koho revolyutsiynoho konstytutsionalizmu 1917-1920 rr. Teoretykometodolohichnyy aspekt: monohrafiya / O. M. Myronenko. K., 2002. 260 s. 9. Oliynyk O. Zmist ponyattya “vol’nosti” v ukrayins’kiy tradytsiyi i doslidnyts’kiy interpretatsiyi / Oleksandr Oliynyk // Visnyk Natsional’noyi Akademiyi derzhavnoho upravlinnya. – 2011 № 3. S.47-55. 10. Rechyts’kyy Vs. Zarodzhennya i rozvytok ukrayins’koho orhanichnoho konstytutsionalizmu. [Elektronnyy resurs] / Vsevolod Rechyts’kyy. – Rezhym dostupu: http://khpg. org/en/index. php? do=print&id=1363603231. 11. Sytnyk O. M. Formuvannya ta evolyutsiya ideolohichnykh kontseptsiy natsional’no-derzhavnyts’koho spryamuvannya v Ukrayini (vid pochatku ХІХ st. – do 1939 r.) / O. M. Sytnyk: Monohrafiya. – Donets’k: “Nuolidzh”, 2009. – 549 s. 12. Terlyuk I. Ya. Istoriya derzhavy i prava: [navch. posib.]. – Vyd. 3-tye, pereroblene. – K.: Atika, 2013. – 628 s. 13. Terlyuk I. Ya. Problema natsional’noyi derzhavy (derzhavnosti) v tvorchosti (istoriosofiyi) Tarasa Shevchenka / I. Ya. Terlyuk // Problemy derzhavotvorennya i pravotvorennya v Ukrayini: tezy dopovidey uchasnykiv Vseukrayins’koyi naukovopraktychnoyi konferentsiyi (L’viv, 17 lyutoho 2012 r.) / MVS Ukrayiny, L’viv. derzh. un-t vnutr. sprav. –
 L’viv: L’vDUVS, 2012. – S.487–490.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 496–502