Criminological characteristics of the drug abused juveniles

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 855(12): 481–486

Authors: 

M. Boysan

In the article the approaches of different scientists to understand the essence of the offender individual concept are handled as one of the required elements of criminology is the perpetrator. The demand of the drug abused delinquent notion determination and its essential aspects determination is also pre-conditioned by the fact that criminology studies not only the felons but also those whose way of life, communications, views and orientations are evidences of criminal inclination. The proper definition to the personality of drug abused juvenile was given. The approaches to the felon’s personality criminological characteristics which fits peculiar features of an aforementioned personality were analyzed. The list of immanente features of the juvenile criminological characteristics are proposed: socio-demographical, morally-psychological; criminal, social.

1. Myslyvyy V. A. Zlochyny proty bezpeky dorozhn’oho rukhu ta ekspluatatsiyi transportu: Monohrafiya. – [Crimes against traffic safety and operation of transport]. Dnipropetrovs’k: Yurydychna akademiya Ministerstva vnutrishnikh sprav, 2004. – 380 p. 2. Tsyvil’nyy kodeks. Zatverdzhenyy vid 16.01.2003 № 435-IV..[Civil Code] // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – 2004. 3. Antonyan Yu. M. Sistemnyi podkhod k izucheniyu lichnosti prestupnika [Systematic approach to the study of offender] /
Yu. M. Antonyan // Moskva: Sovetskoe gosudarstvo i pravo. – 1974. – №4. – pp. 88–93. 4. Kudryavtsev V. N. Genezis prestupleniya.Opyt kriminologicheskogo modelirovaniya. [The genesis of crime.Criminological modeling experience]. – Moskva: Forum: Infra. – M, 1998. 216 p. 5. Kryminolohichni problemy poperedzhennya zlochynnosti nepovnolitnikh u velykomu misti: dosvid konkretno-sotsiolohichnoho doslidzhennya: [Criminological problems of juvenile delinquency prevention and the City: the experience of concrete sociological research]: Monohrafiya / Kol. avtoriv: V. V. Holina, V. P. Yemel’yanov, V. D. Vodnik ta in.; Za zah. red. V. V. Holiny, V. P. Yemel’yanova. – Kharkiv.: Pravo, 2006. – 292 p. 6. Kryminolohiya: Zahal’na ta Osoblyva chastyny: Pidr. dlya stud. yuryd. spets. vyshch. navch. zakladiv `[Criminology: General and Special Parts] / I. M. Dan’shyn, V. V. Holina, O. H. Kal’man, O. Ye. Lysodyed; Za red. I. M. Dan’shyna. – Kharkiv: Pravo, 2003. – 352 p. 7. Dmitrieva T. B., Igonin A. L., Klimenko T. V., Pishchikova L. E., Kulagina N. E. Zloupotreblenie narkoaktivnymi veshchestvami (obshchaya i sudebno-psikhiatricheskaya praktika) [Substance abuse (General and Forensic Psychiatric Practice)]: Monografiya. – Moskva, 2000. – 122 p. 8. Denysov S. F. [The age limits of youth crime] Vikovi mezhi molodizhnoyi zlochynnosti // Aktual’ni problemy vzayemodiyi sudovykh ta pravookhoronnykh orhaniv u protsesi realizatsiyi zavdan’ kryminal’noho sudochynstva: Materialy Vseukrayins’koyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. 28–29 travnya 2004 r. – m. Zaporizhzhya: U 2 ch. – Zaporizhzhya: Yurydychnyy in-t MVS Ukrayiny, 2003. – Ch.1. – pp. 96–99