Рarticipation of the prosecutor in proving circumstances justifying the application of preventive measures

2017;
: 501 - 507

A. Palyuh «Participation of the prosecutor in proving circumstances justifying the application of preventive measures»
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

Strengthening the role of prosecutors by the exercise of supervision in the form of pre-trial investigation procedure requires management to study the characteristics exercising their judicial powers on key areas of criminal procedural activities. However, the participation of the Prosecutor of proof in criminal proceedings in the new criminal procedure law were the subject of special studies, although the need for analysis of prosecutorial and investigative practices in the relevant scientific support of the prosecutor in this area of criminal procedural activity is apparent.

1. Loboyko L. M. Kryminal'no-protsesual'ne pravo : kurs lektsiy [The Criminal procedure law], Kiev, Istyna Publ, 2005, 456 p. 
2. Makarenko I. S. Diyal'nist' slidchoho suddi pid chas obrannya zapobizhnykh zakhodiv [Activities of the investigating judge on preventive measures]. Pravo i suspil'stvo – Law and Society, 2013, Vol. 5, pp. 155–160. 
3. Hul'tay P. Realizatsiya osnovnykh zasad kryminal'noho provadzhennya pry zdiysnenni prokurors'koho nahlyadu za zakonnistyu zastosuvannya zapobizhnykh zakhodiv u dosudovomu rozsliduvanni [Implementation of the basic principles of criminal procedure when carrying out supervision over the legality of preventive measures in pre-trial investigation]. Pravo Ukrayiny – Right Ukraine, 2013, Vol. 3–4, pp. 466–473. 
4. Marchuk N. Osnovni napryamy uchasti prokurora v kryminal'nomu provadzhenni na dosudovykh stadiyakh [The main directions of the prosecutor in criminal proceedings at the pre-trial stages]. Visnyk Natsional'noyi akademiyi prokuratury Ukrayiny – Bulletin of the National Academy of Prosecution of Ukraine, 2011, Vol. 4, pp. 57–62. 
5. Vapnyarchuk V. V. Zapobizhni zakhody, ne pov’yazani iz vzyattyam pid vartu, v novomu KPK Ukrayiny ta problemy yikh protsesual'noyi rehlamentatsiyi / Rol' zakhysnyka u dosudovomu slidstvi pry obranni zapobizhnykh zakhodiv, ne pov’yazanykh iz vzyattyam pid vartu : materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Kharkiv, 22–23 lyutoho 2006 r.) [Measures not related to pre-trial detention in the new Code of Ukraine and the problems of their procedural regulation], Kharkiv; Kiev, PP “Serha”Publ, 2006, pр. 105–110. 
6. Lapkin A. Zabezpechennya prokurorom zakonnosti zastosuvannya zapobizhnykh zakhodiv u kryminal'nomu provadzhenni [Ensuring the legality prosecutor preventive measures in criminal proceedings]. Visnyk Natsional'noyi akademiyi prokuratury Ukrayiny – Bulletin of the National Academy of Prosecution of Ukraine, 2014, Vol. 1 (34), pp. 58–63. 
7. Hul'tay P. M. Rol' prokurora v mekhanizmi zastosuvannya zapobizhnykh zakhodiv u dosudovomu kryminal'nomu provadzhenni [The role of the prosecutor in the mechanism of preventive measures in pre-trial criminal proceedings]. Chasopys Kyyivs'koho universytetu prava – Journal of the Kiev University of Law, 2012, Vol. 3, pp. 338–342. 
8. Lapkin A. Zabezpechennya prokurorom zakonnosti zastosuvannya zapobizhnykh zakhodiv u kryminal'nomu provadzhenni [Ensuring the legality prosecutor preventive measures in criminal proceedings]. Visnyk Natsional'noyi akademiyi prokuratury Ukrayiny – Bulletin of the National Academy of Prosecution of Ukraine, 2014, Vol. 1 (34), pp. 58–63. 
9. Bulatov B. B. Gosudarstvennoe prinuzhdenie v ugolovnom sudoproizvodstve : monografija [State compulsion in criminal proceedings], Omsk, Izd-vo Omsk. akad. MVD Rossii Publ, 2003, 320 p. 
10. Bednjakov D. I. Neprocessual'naja informacija i rassledovanie prestuplenij [Non-procedural information and investigation of crimes], Moscow, Jurid. lit. Publ, 1991, 208 p. 
11. Generalization of court practice to review requests for an investigating judge to ensure application of the criminal proceedings on February 7, 2014 / High Specialized Court of Ukraine for Civil and Criminal Cases. Available at: http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/n0001740–14. 
12. Zhoga E. Ju. Arest kak mera presechenija v ugolovnom processe i sudebnaja proverka ego zakonnosti i obosnovannosti : avtoref. diss. na soiskanie uch. stepeni kand. jurid. nauk [The arrest as a preventive measure in criminal proceedings and judicial review of its legality and validity], Saratov, 2001, 21 p. 
13. Cherkasov A. Arest kak mera presechenija v svete prezumpcii nevinovnosti [The arrest as a preventive measure in the light of the presumption of innocence]. Pravozashhitnik – Human rights activist, 2002, Vol. 1, pp. 79–82.