Theoretical and methodological approaches to the definition of the concept and the essence of federalism

2017;
: 193 - 204

D. Zabzaljuk, O. Zabzaljuk «Theoretical and methodological approaches to the definition of the concept and the essence of federalism»
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-884-16...

1
Head of the Department theory and history of state and law, constitutional and international law Lviv State University of Internal Affairs
2
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The theoretical and methodological analysis of approaches to the definition of the concept and essence of federalism is carried out. The content and the system of principles of federalism with the help of modeling, typing, classification and legal and factual interpretation of theoretical and methodological approaches are examined. It is proved that the main principles of the general theoretical approach for the development of the idea of federalism in the world political and legal thought of the XX–XXI centuries are such basic components as the form of government, the state system, the federation, the confederation, centralism, unitarism, decentralization and autonomy.

1. Darendorf R. Posle 1989: moral’, revolyutsiya i grazhdanskoe obshchestvo. Razmyshleniya o revolyutsii v Evrope [Nach 1989: Moral, Revolution und Zivilgesellschaft. Überlegungen zur Revolution in Europa]. per. s angl. Moscow: Ad Marginem Publ, 1998. 272 p. 
2. Karapetyan L. M. Federalizm i prava narodov: kurs lektsіi [Federalism and the rights of peoples: a course of lectures]. Moscow: Prior Publ, 1999.  112  p.  
3.  Federalizm:  entsiklopediya  [Federalism:  Encyclopedia].  pod  red.  K.  S.  Gadzhieva, E. G. Kovalenko. Moscow: MGU Publ, 2000. 638 p. 
4. Federalizm: entsiklopedicheskii slovar’ [Federalism: Encyclopedic Dictionary].Moscow: INFRA Publ, 1997. 683 p. 
5. Ryabov S. Politolohichna teoriya derzhavy [Political science theory of the state]. Kyiv: Tandem Publ, 1996. 240 p. 
6. Hamburh L. Klasyfikatsiya, typolohiya ta modelyuvannya u doslidzhenni federatyvnykh derzhav [Classification, typology and modeling in the study of federal states]. Pravo. 2011. No 4. pp. 29–37. 
7. Shapoval V. M. Federatyvna derzhava [Federal state]. Yurydychna entsyklopediya: v 6 t. Vol. 6: T–Ya. Kyiv: Ukr. entsykl.Publ, 2004. 
8. Tikhonov V. Manifest federalizma ili put’ k demokraticheskomu gosudarstvu [Manifesto of federalism or the path to a democratic state]. Lugansk, 2004. 63 p. 
9. Kim Yu. V. Federativnyi rezhim [Federated regime]. Moscow: Formula prava Publ, 2007. 256 p. 
10. Mironyuk M. G. Sovremennyi federalizm: Sravnitel’nyi analiz: uchebnoe posobie [Modern Federalism: Comparative Analysis: A Training Manual]. Moscow: Moskovskii gosudarstvennyi institut mezhdunarodnykh otnoshenii (Universitet)  MID  Rossii;  Rossiiskaya  politicheskaya  entsiklopediya  (ROSSPEN)  Publ,  2008.  279  p.
11.Shabo Zh.-L. Gosudarstvennaya vlast’: konstitutsionnye predely i poryadok osushchestvleniya [State power:  constitutional  limits  and  procedure  for  implementation].  Polis.  1993.  No  3  pp.  158–165.
12.Pastukhov V. B. Novyi federalizm dlya Rossii: Institutsializatsiya svobody [New federalism for Russia: The institutionalization of freedom]. Polis. 1994. No 3. pp. 95–105. 
13. Natan R. Sovremennyi federalіzm [Modern  federalism].  R.  Natan,  E.  Khoffmann.   Mezhdunarodnaya  zhizn’.  1991.   No   4.  pp.  34–48.
14. Abdulatipov R. G. Realizatsiya printsipov federalizma [Realization of the principles of federalism]. Rostov-na- Donu: Izd-vo “Feniks” Publ, 1997. 126 p. 
15. Natsional’nye modeli federativnykh gosudarstv: materialy “kruglogo stola” [National models of federal states: materials of the “round table"]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 12. 1997. No 1. 
16. Nugaev M. Detsentralizatsiya gosudarstvennogo upravleniya kak neobkhodimyi etap protsessa modernizatsii obshchestvennoi zhizni. V kn.: Sovremennyi federalizm: opyt i perspektivy [Decentralization of public administration as a necessary stage in the process of modernization of public life. In: Modern Federalism: Experience and Prospects]. M. Nugaev, R. Nugaev. Kazan’, 1996. 232 p. 
17. Elazar D. Federal Systems of the World: A Handbook of Federal, Confederal and Autonomy Arrangements [Federal Systems of the World: A Handbook of Federal, Confederal and Autonomy Arrangements]. Harlow: Longman Group Limited Publ, 1994. 239 р. 
18. Ostrom V. Smysl amerikanskogo federalizma. Chto takoe samoupravlyayushcheesya obshchestvo? [The meaning of American federalism. What is a self-governing society?]. per. s angl. S. A. Egorova; pod obshch. red. A. V. Obolonskogo. Moscow: “Arena” Publ. 1993. 320 p. 
19. Elazar D. Sravnitel’nyi federalizm [Comparative federalism]. Polis. 1995. No 5. pp. 30–41.
20.Terin V. P. Vyzovy globalizma [The Challenges of Globalism]. Kentavr. 1993. No 6. pp. 16–17.
21.Aleksandrenko G. V. Burzhuaznyi federalizm (kriticheskii analiz burzhuaznykh federatsii i burzhuaznykh teorii federalizma [Bourgeois federalism (critical analysis of bourgeois federations and bourgeois theories  of  federalism].  Kyiv: Izd-vo AN USSR Publ,  1962.  355 p.  22.  Tadevosyan  E.  V. O modelirovanii v teorii federalizma i probleme asimmetrii federatsii [On modeling in the theory of federalism and the problem of asymmetry of federatio]. Gosudarstvo i pravo. 1997. No 8. pp. 58–68.
23. Abdulatipov R. G. Opyty federalizma [Experiences of federalism]. R. G. Abdulatipov, L. F. Boltenkova. Moscow: Izd- vo “Respublika” Publ, 1994. 318 p. 
24. Scelle G. Cours de Droit International Public (policopie de la Faculte de Droit de Paris) [Cours de Droit International Public (policopie de la Faculte de Droit de Paris)]. Paris, 1948. 275 p. 
25. Tokvil’ A. Demokratiya v Amerike [Democracy in America]. Moscow: Progress Publ, 1994. 560 p. 
26. Sushyns’kyy O. Ideya federalizmu v konstytutsionalizmi Ukrayiny [The idea of federalism in the constitutionalism of Ukraine]. Nezalezhnyy kul’turolohichnyy chasopys Yi. Federatyvna Respublika Ukrayina. 2002. No 23. pp. 46–55. 
27. Boiko Yu. P. Natsional’naya gosudarstvennost’ i federalіzm: monografiya [National statehood and federation: monograph]. Moscow: IPTs “Maska” Publ, 2009. 422 p. 28. Corwin Edvard S. The Passing of Dual Federalism [The Passing of Dual  Federalism]  “Essays  in  Constitutional  Law”,  edited  by  R.G.  Mc  Closkey.  New  York,  1987.
29. Ledyakh I. A. Federalizm i demokratiya. Na forume yuristov. Iz vystupleniya G. Vinter [Federalism and democracy. At the forum of lawyers. From the speech of G. Winter]. Gosudarstvo i pravo. 1992. No 4. pp. 142–149. 30. Chirkin V. E. Sovremennyi federalizm: sravnitel’nyi analiz [Modern federalism: a comparative analysis].Moscow: Izd- vo INION RAN Publ, 1995. 72 p. 
31. Halkin A. Federalizm i publichna sfera yak vykhidni ponyattya / A. Halkin [Federalism and the public sphere as initial concepts]. Nezalezhnyy kul’turolohichnyy chasopys Yi. Federatyvna Respublika Ukrayina. 2002. No 23. pp. 92–103. 
32. Schvager R. Administrative Federalism and a Central Government with Regionally Biased Preferences [Administrative Federalism and a Central Government with Regionally Biased Preferences]. Magdeburg, 1997. 186 p.
33. Anderson Dzh. Federalizm: vvedenie [Federalism: Introduction]  per.  s  angl.  A.  Kuryaeva.  Moscow:  Izdatel’stvo  “Ekonomika”  Publ,  2009.  127  p.
34.Korol’ov H. Federalizm Mykhayla Hrushevs’koho: mify, uyavlennya, proekty [Federalism of Mikhail Hrushevsky: myths, ideas, projects]. Kyiv: Instytut istoriyi Ukrayiny NAN Ukrayiny Publ, 2012. 250 p.
35.Levenets’ Yu. A. Teoretyko-metodolohichni zasady ukrayins’koyi suspil’no-politychnoyi dumky: problemy stanovlennya ta rozvytku (druha polovyna XIX – pochatok XX stolittya) [Theoretical and methodological principles of Ukrainian socio-political thought: problems of formation and development (second half of XIX – beginning of XX century)] avtoref. dys. na zdob. nauk. stupenya dok. polit. nauk:
23.1.1.L’viv, 2001. 43 p. 
36. Sidjanski D. Federalisme amphictyonique. Elements de systeme et tendance internationale [Federalisme amphictyonique. Elements de systeme et tendance internationale]. Lausanne: Pedone et Rouge Publ, 1956. 104 p.