Philosophic women, Aristotel and place of women in science

2019;
: 45-50

Andrusyak I. P. "Philosophic women, Aristotel and place of women in science" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-23-201...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article explores the problem of a minority of women in science, focuses on theinfluence of gender stereotypes in choosing professions, gender and type of activity. It is notedthat women rarely become the subject of special philosophical research.The works of Aristotel were analyzed, his ideas on the organization of the policy and itscitizens, the statements of ancient thinkers about.

1. Instytut statystyky UNESCO [UNESCO Institute for Statistics]. URL:
https://www.prostir.ua/?focus=v-ukrajini-46-zhinok-naukovtsiv-instytut-s... 2. Noveyshiy
filosofskiy slovar’ [The latest philosophical dictionary] / Sost. A. A. Gritsanov. Mn.: Izd. V. M. Skakun,
1998. 886 p. 3. Prychepiy Ye. M., Cherniy A. M., Hvozdetskyy V. D., Chekal L. A. Filosofiya:
posibnyk dlya studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Philosophy: a guide for university students].
K., 2001. P. 527–575. 4. Volyanska O. Zhinka ta filosofiya [Woman and philosophy]. URL:
http://waking-up.org/rozdumy/zhinka-ta-filosofiya/?lang=uk 5. Vlasyuk H. Zhinka v ukrayinskiy nautsi:
neprokhana hostya. [Woman in Ukrainian Science: An Uninvited Guest]. URL:
https://povaha.org.ua/zhinka-v-ukrajinskij-nautsi-neprohana-hostya/ 6. Puhach V. Filosofyni: khorobri i
rozumni [Philosophers: brave and smart]. URL: https://genderindetail.org.ua/season-topic/osvita-iprosvita/
filosofini-134831.html 7. Antolohiya feministychnoyi filosofiyi [Anthology of Feminist
Philosophy] / za red. Elison M. Dzhager ta Ayres M. Yang; per. z anhliyskoyi B. Yehidys; nauk. red. per.
O. Ivashchenko. K.: Vydavnytstvo Solomiyi Pavlychko “Osnovy”, 2006. 800 p. 8. Rassel B. Istoriya
zakhidnoyi filosofiyi [History of Western Philosophy] / per. z anhl. U. Lisnyaka, P. Tarashchuka. K.:
Osnovy,1995. 759 p. 9. Aristotel’. Politika [Policy] // Aristotel’. Sochineniya: v 4-kh t. T. 4. M.: Mysl’,
1983. 830 p. 10. Aristotel. Nikomakhova etyka [Nikomakhov ethics] / Per. z davnohrets. V. Stavnyuk.
K.: Avilon-Plyus, 2002. 480 p. 11. Slova cholovikiv (1790–1793). [Men’s words (1790–1793)] / Kondorse,
Pryudom, Giyomar…; upor. E. Bedenter. per. z fran. O.Khomy. K.: Alterpres, 2006. 400 p. 12. Mil, Dzhon
Styuart. Pro svobodu: Ese [About freedom: Еssay] / per. z anhl. K: Vydavnytstvo Solomiyi Pavlychko
“Osnovy”, 2001. 463 p. 13.Yasai Yentoni, de. Gosudarstvo [State] / per. s angl. G. Pokatovicha pod red.
Y. Kuznetsova. M.: IRISEN, 2008. 410 p.