Forced migration as te result of violated rights

2019;
: 70-76

Pavliv-Samoyil N. P.
"Forced migration as te result of violated rights"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-911-21...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

This  article  deals  with  issue  of  the  violated  rights  that  forces  them  to  migrate  -  violation  of 
the  right  to  live  in  a  safe  and  ecologically  balanced  environment,  appropriate,  safe  and  healthy 
conditions  for  work,  residence,  education,  freedom  of  political  convictions,  ethnic  equality,  etc. 
Divides the notions of the forcibly resettled persons and forced migrants. Substantiates recognition 
of the causesof forced migration violation ofhuman and civilrights as the key factor.

1. Kapinus O. Ya. Osobly`vosti derzhavnogo regulyuvannya migracijny`x procesiv v umovax zbrojnogo konfliktu na sxodi Ukrayiny`. Teoriya ta prakty`ka derzhavnogo upravlinnya: zb. nauk. pr. X.: Vy`d-vo XarRI NADU «Magistr». 2016. Vy`p. 2 (53). pp. 119–124. 2. Nadraga V. I. Problemy` vy`mushenoyi vnutrishn`oyi migraciyi naselennya v konteksti koncepciyi «suspil`stva ry`zy`ku». Ukrayins`ky`j socium. 2015. No. 1 (52). pp.134–14. 3. Bortny`k N., Zharovs`ka I., Cz`vok M. Sponukal`ni pry`chy`ny` migraciyi v suchasny`x umovax. Visny`k NU «L`vivs`ka politexnika» Seriya «Yury`dy`chni nauky`». 2017. No. 884. pp. 80–88. 4. Shy`mans`ka K.V. Migraciya lyuds`ky`x resursiv v umovax geoekonomichny`x transformacij: regional`ny`j vy`mir: monografiya. Zhy`tomy`r: ZhDTU. 2017. 588 p. 5. Libanova E. M. Chornoby`l`s`ka katastrofa: 25 rokiv potomu. Naukovo-ekonomichny`j ta suspil`no-polity`chny`j zhurnal «Demografiya ta social`na ekonomika». K. No. 2(16)2011. p. 3–18. 6. Gun`ko N. V. Uroky` Chornoby`lyu: ekologichna migraciya social`no-demografichni naslidky` chornoby`l`s`koyi katastrofy`. Naukovo-ekonomichny`j ta suspil`no-polity`chny`j zhurnal «Demografiya ta social`na ekonomika». K. No. 2(16)2011. pp. 31–41. 7. Shul`ga M. Problemy` migraciyi. Prava lyudy`ny` v Ukrayini. Informacijno-anality`chny`j byuleten` Ukrayins`ko-Amery`kans`kogo Byuro zaxy`stu prav lyudy`ny`. Vy`pusk 17. K. 1996. URL: http://library.khpg.org/files/docs/Prava_Lud17.pdf. 8. Py`ly`ns`ky`j Ya. Μ. Migraciya u suchasnomu sviti: doz’yasuvannya pry`chy`n ta naslidkiv. Naukovi zapy`sky`. Tom 69, Polity`chni nauky`. Nacional`ny`j universy`tet «Ky`yevo-Mogy`lyans`ka akademiya». K. 2007. pp. 17–21. 9. Fitisova A., Solod`ko A. Migracijna kry`za v YeS: staty`sty`ka ta analiz polity`ky`. URL:https://cedos.org.ua/uk/articles/mihratsiina-kryza-v-yes-statystyka-ta-a....