The international experience of regulation of criminalresponsibility for propaganda, planning, preparation, unleashing and conducting of aggressive war

2020;
: 191-196

V. Kantsir, Сh. Oliynyk "The international experience of regulation of criminalresponsibility for propaganda, planning, preparation, unleashing and conducting of aggressive war"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-25-202...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
Institute of Jurisprudence, psychology and innovative education, National University “«Lviv Polytechnic”», post-graduate student of the Department of Criminal Law and the process

This paper examines the international experience of regulation of criminal responsibility forpropaganda, planning, preparation, unleashing and conductingof aggressive war. On the basis of analysis of orders criminal legislation separate European and most post-Soviet countries the general and excellent lines of the normative regulation this question. Problematic issues and ways of their elimination are determined. The author point of view speaks out in relation to expedience of implementation of some positions of foreign legislation in domestic practice. The criminal law of the states which are members of the European Union has been analysed. The statements that are worthy to be adopted by and to Ukrainian lawmaker, as well as those which are unsuccessful have been elucidated.

1. Ansel M. Metodolohycheskyeproblemysravnytelnohoprava. Ocherkysravnytelnohoprava. Оtv. red. V. A. Tumanov.  Moskva: Prohress, 1981. P. 38‒41. 2. Navrotskyy V. O. Kryminalne zakonodavstvo zarubizhnykh derzhav: pytannya osoblyvoyi chastyny. Lviv: yurydychnyy fakultet Lvivskoho derzhavnoho universytetu im. Ivana Franka. 1999. 56 p. 3. Uholovnyy kodeks FRH / per. s nem. M.: Yzdatelstvo “Zertsalo”, 2000. 208 p. 4. Ugolovnyy kodeks Frantsii / nauch. redaktirovaniye kand. yurid. nauk, dots. L. V. Golovko, kand. yurid. nauk. dots. N. Ye. Krylovoy; perevod s frantsuzskogo i predisloviye kand. yurid. nauk., dots. N. Ye. Krylovoy. SPb.: Izdatel'stvo “Yuridicheskiy tsentr Press”, 2002. 650 p. 5. Ugolovnyy kodeks Ispanii / pod redaktsiyey i s predisloviyem doktora yuridicheskikh nauk, professora N. F. Kuznetsovoy i doktora yuridicheskikh nauk, professora F. M. Reshetnikova. M.: Izdatel'stvo “Zertsalo”, 1998. 218 p. 6. Ugolovnyy kodeks Avstrii / nauch. red. i vstup. stat'ya dokt. yurid. nauk, prof. S. V. Milyukova; predisloviye General'nogo prokurora Avstrii, doktora Erista Oygena Fabritsi; perevod s nemetskogo L. S. Vikhrovoy. SPb.: Izdatel'stvo “Yuridicheskiy tsentr Press”, 2004. 7. Ugolovnyy kodeks Respubliki Bolgariya / nauch. red. kand. yurid. nauk, prof. A. I. Lukashova; perevod s bolgarskogo D. V. Milusheva, A. I. Lukashova; vstup. stat'ya I. I. Aydarova. SPb.: Izdatel'stvo “Yuridicheskiy tsentr Press”, 2001. 298 p. 8. Ugolovnyy kodeks Respubliki Pol'sha / per. s pol'sk. D. A. Barilovich i dr.; adapt. per. i nauch. red. E. A. Sarkisova, A. I. Lukashov; pod obshch. red. N. F. Kuznetsovoy. Mn.: Tesey, 2009. 128 p. 9. Ugolovnyy kodeks Shvetsii / per. s angl. S. S. Belyaeva. M., 2000. 167 p. 10. Ugolovnyy kodeks Danii / nauchnoye red. i predisl. S. S. Belyayeva; per. s datskogo i angliyskogo kand. yurid. nauk S. S. Belyayeva, A. N. Rychevoy. SPb.: Yuridicheskiy tsentr Press, 2001. 11. Ugolovnyy kodeks Bel'gii / nauch. red. i predisl. N. I. Matsneva; per. s fr. G. I. Machkovskogo. SPb.: Yuridicheskiy tsentr Press, 2004. 560 p. 12. Ugolovnyy zakon Latviyskoy Respubliki / adapt. per. s lat., nauch. red. i vstup. st. A. I. Lukashova i E. A. Sarkisovoy. Mn.: Tesey, 1999. 13. Uholovnyy kodeks Éstonskoy respublyky / nauch. red. y perevod s éstonskoho V. V. Zapevalova; vstup. statya kand. yuryd. nauk dots. SPbHU N. Y. Matsneva. SPb.: Yzdatelstvo “Yurydycheskyy tsentr Press”, 2001. 262 p. 14. Tatsiy V. Ya., Hroshevyy Yu. M. Problemy zblyzhennya yevropeyskykh pravovykh system yak umova harmonizatsiyi zakonodavstva Ukrayiny. Problemy harmonizatsiyi zakonodavstva Ukrayiny z mizhnarodnym pravom: materialy naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. K., 1998. P. 53–54. 15. Uholovnyy kodeks Respublyky Belarus / predyslovye prof. B. V. Volzhenkyna; obzornaya statya A. V. Barkova. SPb.: Yurydycheskyy tsentr Press, 2001. 474 p. 16. Uholovnyy kodeks Respublyky Moldova / vstupytelnaya statya A. Y. Lukashova. SPb.: Yzd-vo “Yurydycheskyy Tsentr Press”, 2003. 408 p. 17. Ugolovnyy kodeks Respubliki Armeniya / Ye. R. Azaryana, N. I. Matsneva; predisloviye Ye. R. Azaryana; perevod s armyanskogo R. Z. Avakyana. SPb.: Izd-vo R. Aslanova “Yuridicheskiy Tsentr Press”, 2004. 450 p. 18. Ugolovnyy kodeks Gruzii / nauch. red. Z. K. Bigvava. SPb.: Izdatel'stvo “Yuridicheskiy Tsentr Press”, 2002. 409 p. 19. Ugolovnyy kodeks Azerbaydzhanskoy Respubliki / nauch. red. I. M. Ragimova; perevod s azerbaydzhanskogo B. E. Abbasova. SPb.: Izdatel'stvo “Yuridicheskiy tsentr Press”, 2001. 325 p. 20. Ugolovnyy kodeks Respubliki Tadzhikistan. SPb.: Yurid. Tsentr Press, 2001. 410 p. 21. Ugolovnyy kodeks Respubliki Kazakhstan ot 16 iyulya 1997. № 167 / predisloviye ministra yustitsii Respubliki Kazakhstan dokt. yurid. nauk, prof. I. I. Rogova. Vedomosti Parlamenta RK. 1997. № 15–16. SPb.: Izdatel'stvo “Yuridicheskiy Tsentr Press”, 2001. 466 p. 22. Ugolovnyy kodeks Respubliki Uzbekistan (s izm. i dop. na 15 iyulya 2001. Vstup. stat'ya M. Kh. Rustambayeva, A. S. Yakubova, Z. Kh. Gulyamova. SPb.: Izdatel'stvo “Yuridicheskiy tsentr Press”, 2001. 338 p. 23. Romanyuk I. M. Kryminalno-pravova kharakterystyka zlochyniv, shcho posyahayut na intelektualnu vlasnist v Ukrayini: dys. k. yu. n. Spets.: 12.00.08. Lvivskyy derzhavnyy universytet vnutrishnikh sprav. Lviv, 2018. 238 p. 24. Kravchenko V. Yu. Teoriya spravedlyvoyi viyny dlya KHKHI stolittya. Politolohiya. № 3 (77). 2011 p. P. 162‒165 25. Mizhnarodna Konventsiya pro vykorystannya radiomovlennya v interesakh myru 1936. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_229/print.