Концептуальні засади та архітектура бази даних «Навчальні плани»

Authors: 

Коруд О.Я., Павликевич М.Й., Хвищун Л.Ф.

Національний університет «Львівська політехніка»

Запропоновано концептуальні засади та проаналізовано особливості архітектури бази даних «Навчальні плани», призначеної для автоматизації планування та управління навчальним процесом у великому багатопрофільному університеті.

This article presents conceptual framework and features of architecture of the database «Curriculum», which is designed to automate planning and management of educational process in large university with many profile.

  1. Лавров Е.А., Клименко А.В., Назаров С.И., Барченко Н.Л., Трубников Ю.В. Адаптивная АСУ ВУЗОМ // Інформаційні технології в освіті. — Херсон, 2009. — Вип. 3. — С. 71–74.
  2. Закон України «Про вищу освіту» № 2984-III, із змінами від 12 березня 2009 р. http://www.mon. gov.ua/ laws/ ZU_2984.doc
  3. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: Навч. посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти. — К.: ВВП «КОМПАС», 1997. — 64 с.