Administrative responsibility: theoretical and legal aspects

2020;
: 155-161

Komarnytska I.
"Administrative responsibility: theoretical and legal aspects"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-226-20...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article deals with the regulatory and legal definition of administrative responsibility, presents the basic and specific features of administrative responsibility. Implementation of administrative responsibility is considered.

1. Gry`shy`na N. V. Do rozuminnya social`noyi sutnosti administraty`vnoyi vidpovidal`nosti. URL: http://pravoznavec.com.ua/period/article/35164/%C3. 2. Shuvalova N. N. Ety`ka ta ety`ket derzhavnoyi ta municy`pal`noyi sluzhby`. URL: http:// stud.com.ua/46860/etika_ta_estetika/printsip_ sotsialnoyi_vidpovidalnosti. 3. Gavrushhenko I. V. Administraty`vna vidpovidal`nist`: pidxody` do rozuminnya. My`tna sprava. 2012. # 1 (79). Ch. 2. Kn. 2. P. 334-338. 4. Gry`shy`na N. V. Social`no-pravovy`j aspekt administraty`vnoyi vidpovidal`nosti: avtoref. dy`s. ... kand.yury`d. nauk: 12.00.07. Xarkiv, 2008. 21 p. 5. Gry`shy`na N. V. Social`ny`j zmist admini¬straty`vnoyi vidpovidal`nosti. Visny`k Xarkivs`kogo nacional`nogo universy`tetu imeni V. N. Karazina. Vy`p. # 14. S. 61-66. 6. Malinovs`ka V. M. Yury`dy`chna vidpovidal`nist` yak riznovy`d social`noyi vidpovidal`nosti. URL: http://www.vru.gov.ua/Docs/a150710.pdf. 7. Dembicz`ka S. L. Teorety`ko-pravova xaraktery`sty`ka insty`tutu administraty`vnoyi vidpovidal`nosti. Naukovy`j visny`k Mizhnarodnogo gumanitarnogo universy`tetu. Seriya “Yury`sprudenciya”. # 18. Tom 1. S. 73-76. 8. Mel`ny`k S. M. funkcional`ni ty`py` yury`dy`chnoyi vidpovidal`nosti v administraty`vnomu pravi. Naukovy`j visny`k Mizhnarodnogo gumanitarnogo universy`tetu. Seriya “Yury`sprudenciya”. 2014. Vy`pusk 12. Tom. 1. P. 212-216. 9. Gry`shy`na N. V. Do rozuminnya social`noyi sutnosti administraty`vnoyi vidpovidal`nosti. URL: http://pravoznavec.com.ua /period/article/35164/%C3. 10. Mos`ondz S. O. Specy`fika administraty`vnoyi vidpovidal`nosti u sferi nauky`. Visny`k XNUVS. 2012. # 2 (57). P. 276-284. 11. Levenecz` Yu.O. Ponyattya administraty`vnoyi vidpovidal`nosti. Aktual`ni problemy` vitchy`znyanoyi yury`sprudenciyi. 2012. Vy`p 3. P. 54-62. 12. Kolomoyecz` T. O. Administraty`vne pravo Ukrayiny`. URL: http://radnuk.info/pidrychnuku/41- kolomoets/522--6--.html. 13. Aver’yanov V. B. Administraty`vne pravo Ukrayiny`. URL: http://textbooks.net.ua/content/ view/2688/15. 14. Opry`shko V. F. Pravoznavstvo. URL: http://buklib.net/books/23339/. 15. Gry`cenko I. Formuvannya naukovy`x poglyadiv shhodo insty`tutu administraty`vnoyi vidpovidal`nosti. Visny`k Nacional`noyi akademiyi prokuratury` Ukrayiny`. 2008. # 1. P. 45-50. 16. Shhukin O. M. Do py`tannya konceptualizaciyi ponyattya administraty`vnoyi vidpovidal`nosti. Yury`-dy`chny`j visny`k. 2014. # 3(32). S. 73-78. 17. Bronnikova K. V. Ponyattya administraty`vnoyi vidpovidal`nosti: problemy` vy`znachennya. Visny`k Dnipropetrovs`kogo universy`tetu imeni Al`freda Nobelya. 2013. # 2 (5). P. 10-13. 18. Goncharuk S. T. Administraty`vna vidpovidal`nist`: Sutnist` ta okremi problemy` transformaciyi na suchasnomu etapi. Yury`dy`chny`j visny`k. Seriya “Povitryane i kosmichne pravo”. 2007. Tom. 3. # 4. P. 57-60. 19. Borodin L. I., Kruglov V. A. Do py`tannya pro definiciyu “Administraty`vna vidpovidal`nist`”. Yury`dy`chny`j visny`k. 2012. # 1 (22). S. 39-44. 20. Zayacz` R. Ya. Ponyattya ta oznaky` administraty`vnoyi vidpovidal`nosti. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nzlubp_2012_8_6. 21. Boshno S. V. Pravoznavstvo. URL: http://ibib.ltd.ua/ponyatiepriznaki- vidyi- yuridicheskoy.html. 22. Olijny`k A. Yu. Pravoznavstvo. URL: http://westudents.com.ua/glavy/68225- -6- ponyattya-oznaki-yuridichno-vdpovdalnost.html. 23. Skakun O. F. Teoriya derzhavy` i prava. URL: https://books.br.com.ua/9200. 24. Kodeks Ukrayiny` pro administraty`vni pra-voporushennya: redakciya vid 26 zhovtnya 2017roku, pidstava 2109-19. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/80731-10. 25. Ostapenko O. I., Kisil` Z.R., Kovaliv M. V., Kisil` R. V. Administraty`vne pravo: navchal`ny`j posibny`k. K.: Vseukrayins`ka asociaciya vy`davciv “Pravova yednist`”, 2008. 536 P. 26. Kolpakov V. Kodeks Ukrayiny` pro administraty`vne pravoporushennya: poshuk novoyi parady`gmy`. Pravo Ukrayiny`. 2004. # 7. P. 85-89.