THE FORM AND TASKS OF FORMING IN ARCHITECTURAL COMPOSITION

SA.
2024;
: 142-150
1
Lviv polytechnic national university, Department of Architecture and Conservation
2
Lviv Polytechnic National University

У даній роботі вивчено поняття архітектурної форми, як межі зовнішніх і внутрішніх характеристик форми, її ролі в структурі композиційного образу і розкриття певних аспектів формотворення, характерних для різних видів матеріалів, їх сортаменту і типізації.

Під час написання статті було використано загальнонаукові та спеціальні методи наукового дослідження, вивчено стан дослідженості поняття архітектурної форми, визначено, що будівельні матеріали є тією матеріальною основою, яка дозволяє архітектурній формі, запропонованій архітектором і дизайнером, бути реалізованою як об’єкт архітектури. Основна частина об’єктів, які нині будуються, – це житлові та громадські будівлі, переважно каркасні, монолітно-каркасні, монолітні чи панельні, різної поверховості та рівня комфортності. Така різноманітність призводить до значної різнобарвності об’єктів, які споруджуються, вимагає вивчення і використання композиційних і конструктивних способів і засобів у архітектурному проектуванні.

Практичне цінність роботи полягає в тому, що результати даного дослідження можуть бути використані архітекторами під час ескізування та концептуального проектування об’єктів архітектури. Адже, кожен архітектор повинен вміти орієнтуватися в теоретичних положеннях архітектурної композиції, володіти інструментарієм побудови архітектурних форм, визначити шляхи створення власного арсеналу творчих засобів в різних проектних ситуаціях, підбирати матеріали конкретного призначення відповідно до планувальної структури і тектоніки архітектурної форми; виконувати техніко-економічне обґрунтування варіантів архітектурних і містобудівних проектних рішень.