Volume 6, Number 1, 2024

In this Number

(23 papers)
1
Oksana Bilinska, Khrystyna Kulchytska, Yurii Surovyi
DOI: https://doi.org/10.23939/sa2024.01.016
16-23
Vladyslav Susak, Mykhailo Khokhon
DOI: https://doi.org/10.23939/sa2024.01.165
165-175
Maksym Yasinskyj, R. Hnidets , Iryna Pohranychna, Iliia Lytvynchuk
DOI: https://doi.org/10.23939/sa2024.01.202
202-215