Проблеми містобудівного розвитку малих міст (на прикладі м. Тячева та смт Буштина Закарпатської області)

SA.
2015;
: сс. 144 – 150
Автори: 
Соснова Н. С., Тупісь С. П.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра містобудування

 

Розглянуто проблеми містобудівного розвитку малих міст у змінних соціально-економічних умовах. Окреслено потенційні конфлікти сучасної функціонально-планувальної та просторової структури міста та вимог щодо збалансованого функціонування міста. Об’єктами аналізу є м. Тячів та смт Буштино Закарпатської області.

1. Білоконь Ю. Містобудівні проблеми сталого розвитку малих міст України / Ю. Білоконь // Досвід та перспективи розвитку міст України. – 2008. – № 15. 2. Звіт про виконання природоохоронного заходу “Розробки проекту екомережі Закарпатської області (продовження робіт)”. Тячівський район/ Ужгород – 2010. – С. 5. 3. Петришин Г. П. Мале місто у структурі організації розвитку сучасного міста / Г. П. Петришин // Вісник Нац ун-ту “Львівська політехніка”. “Архітектура”, 2008. – С. 186–193. 4. Петришин Г. П.. Проблеми містобудівного розвитку центральної частини Хуста / Г. П. Петришин, Б. С. Посацький, Ю. І. Криворучко, С. П. Тупісь // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. “Архітектура” , 2013. – С. 213–219. 5. Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 6. Історія міст і сіл Української РСР. Закарпатська обл / гол. ред. тому В. І. Бєлоусов. – К.: Гол. редакція УРЕ АН УРСР, 1969.