Творчість мулярських майстрів і скульпторів-декораторів львівських споруд кінця ХІХ – початку ХХ ст.

SA.
2015;
: сс. 211 – 220
Автори: 
Бірюльов, Ю. О.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра дизайну та основ архітектури

Розглянено життєвий і творчий шлях львівських скульпторів кінця ХІХ – поч. ХХ ст. Проаналізовано їх монументально-декоративні і дизайнерські твори, виокремлено формально-стильові прийоми.

1. Львівська національна наукова бібліотека України ім. Василя Стефаника. – Відділ рукописів. – Ф. ТЛБ-43. – Арк. 398, 404. 2. Державний архів Львівської області. – Ф. 3. – Оп. 1. – Спр. 3593. – Арк. 1-25. 3. Towarzystwo rzeźbiarzy i odlewaczy we Lwowie // Kurier Lwowski. – 1905. – № 356, 26. XII. – S. 2. 4. Dyskusja wokół ustawy o przemysłach budowlanych // Kurier Lwowski. – 1912. – № 179, 19. IV. – S. 4. 5. Pierwszy Zjazd majstrów kamieniarskich Galicji Wschodniej // Dziennik Polski. – 1910. – № 65, 7. III. – S. 3. – № 67, 9. III. – S. 2. 6. Державний архів Львівської області. – Ф. 3. – Оп. 1. – Спр. 3593. – Арк. 3, 37-80; Львівська національна наукова бібліотека України ім. Василя Стефаника. – Відділ рукописів. – Ф. ТЛБ-43. – Арк. 220. 7. Пам’ятник Шевченку // Руслан. – 1898. – № 226, 9 (21). Х. – С. 2. 8. Державний архів Львівської області. – Ф. 2. – Оп. 3. – Спр. 11. – Арк. 102, 106, 112-113. 9. Державний архів Львівської області. – Ф. 2. – Оп. 1. – Спр. 7482. – Арк. 1-10. 10. Львівська національна наукова бібліотека України ім. Василя Стефаника. – Відділ рукописів. – Ф. ТЛБ-43. – Арк. 367, 411. 11. Ілюстрований народний календар товариства “Просвіта” на рік звичайний 1909. – Річник ХХХІІ. – Львів: коштом і заходом тов. “Просвіта”, 1909. – С. 71. 12. Державний архів Львівської області. – Ф. 2. – Оп. 1. – Спр. 5503. – Арк. 15-16. 13. Державний архів Львівської області. – Ф. 3. – Оп. 1. – Спр. 3593. – Арк. 42. 14. Kawiarnia “Teatralna” na nowo otwarta // Dziennik Polski. – 1900. – № 218, 8. IX. – S. 2. 15. Z wystawy Związku artystów polskich we Lwowie // Gazeta Narodowa. – 1903. – № 87, 17. IV. – S. 2. 16. Державний архів Львівської області. – Ф. 2. – Оп. 2. – Спр. 4381. – Арк. 93-95. 17. Casino de Paris // Gazeta Narodowa. – 1910. – № 50, 3. III. – S. 2. 18. Betlej A. Kościół p. w. Św. Józefa i Bł. Andrzeja Boboli oraz dom rekolekcyjny ks. Jezuitów / Andrzej Betlej // Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego. – T. 12: Kościoły i klasztory Lwowa z wieków XIX i XX. – Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2004. – S. 207, 211, il. 566.